<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1514670925498083&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Grano Oy (jäljempänä "Grano")
Y-tunnus: 0289075-6
Vehkakatu 1
40700 Jyväskylä
Puh. (014) 334 2800

Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot

Kehitysjohtaja Mirka Airaksinen
Puh: +358 44 766 2626
Sähköposti: mirka.airaksinen@grano.fi

Rekisterin nimi

Granon suoramarkkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Granon ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointiin, myyntiin ja muihin niihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin (esim. markkinatutkimus).

Rekisterin sisältämät tiedot

Etu- ja sukunimi
Yhteystiedot
Titteli sekä operatiivinen ja hankinnallinen vastuualue
Kieli
Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista
Yrityksen nimi
Yrityksen yhteystiedot
Yrityksen toimiala
Tieto suoramarkkinointikampanjoihin osallistumisesta

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Granon ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä kuten myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä.

Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity ei ole sitä erikseen kieltänyt. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.