5 syytä miksi Cross Marketing pelastaa asiakasviestintäsi

Huolimatta ajan ja resurssien rajallisuudesta voidaan asiakasviestintä toteuttaa kustannustehokkaasti sekä asiakkaita mahdollisimman hyvin palvelevasti.Cross Marketingin avulla selätetään jatkuva ympärillä vellova mediamöly tarkasti kohdennetulla ja monikanavaisella markkinointiviestinnällä.

Automaatiot tuovat tehokkuutta

Viestiminen usealle eri segmentille manuaalisesti on aikaa vievää. Se on kuitenkin elintärkeää, koska tuskin haluat lähettää tarjousta edullisesta jääkaapista tietokoneista tietoa etsineelle kävijälle. Automaatioiden avulla oikeanlainen viesti saadaan lähetettyä oikealle henkilölle oikeaan aikaan.

Analytiikka ohjaa markkinoinnin panostuksia

Luvut eivät valehtele. Ne puhuvat suoraa kieltä siitä mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät. Analytiikka kertoo esimerkiksi mitkä kanavat tuovat eniten vierailijoita sisältösi pariin ja antavat suuntaviivat siitä mihin markkinointipanokset kannattaa kohdentaa

Kanavien kaksisuuntaisuus parantaa asiakaskokemusta

Ostaminen on siirtynyt verkkoon yhä voimakkaammin ja asiakkaiden itsenäinen tiedon etsintä on lisääntynyt. Tästä syystä kaiken ulospäin lähtevä viestinnän tulee antaa asiakkaalle mahdollisuus vuorovaikuttamiseen ja lisätietojen kysymiseen.Jos asiakas ei saa haluamaansa tietoa nopeasti ja vaivattomasti voi hän helpostivaihtaa paikkaan, josta hän saa vastauksia haasteensa ratkaisuun.

Kanavien monipuolisuus lisää tavoittavuutta

Jos haluaa todella olla läsnä ja pysyä asiakkaan top-of-mindissa, yksi kanava ei riitä. Parhaan tavoittavuuden aikaansaamiseksi tulee tuntea oman kohderyhmänsä ostokäyttäytyminen ja muodostaa sitä silmällä pitäen kanava-mix, johon voi sisältyä esimerkiksi sosiaalista mediaa, tekstiviestejä sekä printtisuoraa.

Ajansäästöä ulkoistamalla

Eniten aikaa säästät ulkoistamalla kampanjasi tai halutessasi koko asiakasviestinnän prosessisi Granolle. Cross Marketing-työkalu tarjoaa ominaisuudet, joiden avulla voit vaivattomasti markkinoida tai tiedottaa usean kanavan kautta printti mukaan lukien.

Juttu on julkaistu alun perin 23.10.2015 ja sitä on päivitetty 3.04.2023.