Takaisin

brändin hallinta riikka kettunen

Riikka Kettunen on Granon asiakaspalvelupäällikkö.

Kohtaan työssäni usein markkinointipäälliköitä, joiden päätehtävänä on vastata edustamansa yrityksen markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta. Heidän työhönsä kuuluu mainoskampanjoiden laatimista ja toteuttamista, myynninedistämistä tukevia toimia, markkinatutkimusten tekoa, tiedotusta ja PR-työtä.

Heillä saattaa myös olla useiden eri toimipisteiden yksilölliset tarpeet huomioitavana. Haasteita on useita; brändin ja värien hallinta eri tuotteissa, tilausten seuraaminen ja raportointi konsernitasolla saattaa olla työlästä ja markkinointibudjetin laatiminen haasteellista.

Vahva brändi on tärkeä osa menestymistä

Markkinoinnin tärkein tehtävähän on rakentaa kilpailuetua erottumalla kilpailijoista. Näiden haasteiden keskellä ymmärrän hyvin, että asiakkaani ovat ensisijaisesti kiinnostuneita siitä, kuinka yrityksemme palvelut ja ratkaisut voivat auttaa heitä heidän omassa liiketoiminnassaan.

Ensimmäistä kertaa keskustellessamme lähtökohta saattaa olla sellainen, että asiakasyritykseni eri toimipisteet ympäri Suomen käyttävät useita eri toimittajia samojen tuotteiden ja markkinointiin liittyvien palvelujen tuottamiseen. Tämä usein johtaa epäjohdonmukaiseen ja hajanaiseen viestintään ja yrityskuvaan.

Yrityskuvalla, imagolla tai yritysbrändillä on tärkeä rooli yrityksen menestymisessä. Vahva brändi lisää asiakkaiden uskollisuutta, tukee uusasiakashankintaa ja auttaa ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa.

Johdonmukaisen yrityskuvan ylläpitäminen on myös sen vuoksi tärkeää, että: ”Kuluttajat luovat useita assosiaatiota brändiin usean eri kanavan kautta. Näihin assosiaatiohin perustuen he luovat yrityskuvan.

Keskittäminen on avain brändin hallinnassa

Ratkaisumyynti on asiakkaan tarpeiden kuuntelemista, kartoittavien kysymysten tekemistä sekä asiakaslähtöisten palvelujen tarjoamista. Kokonaisratkaisupalvelustamme Granossa yhtenä esimerkkinä mainittakoon yhteistyötarinamme Jatke -konsernin kanssa. Jatkeelle visuaalinen identiteetti on yrityskuvan rakentamisen peruskiviä ja yhtenäinen ilme kaikissa tuotteissa tärkeää.

Kokemukseni mukaan ongelmaansa ratkaisun saaneesta ja tyytyväisestä asiakkaasta tulee pitkäaikainen kumppani. Ratkaisukeskeisessä myyntityössä otan lähtökohdaksi aina asiakkaan kokonaistarpeen. Tavoitteeni on löytää hänen jokapäiväistä työtään helpottavia ja lisäarvoa tuovia ratkaisuja. Tänä päivänä asiakkaani ovat kiinnostuneita tuotteiden lisäksi palveluista, joiden avulla tuotteiden ja ratkaisuiden saatavuutta ylläpidetään ja kehitetään.

Yhteistyön arvo

Yhteistyön arvo syntyy aina ihmisten kautta. Kun koko organisaatio omistautuu asiakkaan palvelemiseen ja auttamiseen saavutetaan tyytyväisiä asiakkaita, jotka tulevat tekemään positiivisen ostopäätöksen kerta toisensa jälkeen. Parhaimmillaan ratkaisumyyjää pidetään luotettavana neuvonantajana ja kumppanina, ja yritystä joka pystyy valmistamaan monipuolisia digi- ja printtipalveluihin liittyviä tuotteita sekä kokonaisratkaisuja parhaana valintana.