Takaisin

JuhaOllikainen_9559_800x533.jpg

Granon digitaalisen liiketoiminnan johtaja Juha Ollikainen kertoo, minkälaisia lisätyn todellisuuden palveluja asiakaskunnalle tarjotaan. 

Miten ”kypsä” markkina on painotuotteille, joissa yhdistyy sähköinen ja painettu?

Markkina on kypsymässä ja kiinnostuneita ja innokkaita asiakkaita löytyy jo. Palveluiden täytyy vielä kehittyä helpommin käytettäviksi ja omaksuttaviksi, jotta suuren kuluttajamassan tavoittaminen tulee mahdolliseksi. Tarvitaan myös innovatiivisia toteutuksia. AR on yksi markkinoinnin kanava ja toteutustapa muiden joukossa. Asiakkaan tarpeista rakentuu päätös siitä, mitä kanavia markkinoinnissa käytetään ja millä laajuudella esimerkiksi printti on mukana.

Kuinka aktiivisesti tarjoatte lisätyn todellisuuden ratkaisuja? Osaatteko tehdä niitä itse?

Tarjoamme palveluita tällä hetkellä toteutettuna yhdessä kumppaneidemme kanssa. Kyse on lisäpalveluista.

Ollaanko Suomessa asiasta vielä edes kovin kiinnostuneita (mainonta, markkinointi, media)?

Innostus ja kiinnostus lisääntyy sitä myötä kun näyttäviä toteutuksia syntyy. Vaikkapa Pepsi Maxin pysäkkikamppis herättää varmasti mielenkiintoa AR:ää kohtaan.

 

Olet puhunut lisätyn todellisuuden materiaalien tuottamisen ongelmasta ja ennen kaikkea työläydestä.

Tällä hetkellä on helpompi löytää teknisiä alustoja kuin asiakkaan kokonaistarpeen tyydyttäviä toimijoita. Kun asia tehdään helposti ymmärrettäväksi, se on myös helpompi ostaa. Tähän täytyy luoda toimiva ekosysteemi.

Kuinka suuri ongelma mielestäsi on se, että kännykänvalmistajat eivät ole pystyneet luomaan lisätyn todellisuuden standardia, jotta AR-sisältöjen avaaminen olisi mahdollisimman helppoa.

Suuren massan tavoittamisen kannalta on mielestäni oleellista, että puhelimiin ja padeihin saadaan AR tuotua sisään mielellään valmiiksi asennettuna. Erilliset apit ovat hidaste AR:n leviämiselle.

Seuraava vaihe onkin sitten VR eli Virtual Reality -videot, joita voidaan yhdistää esim. printtilehteen. Näistä keinotodellisuuden ratkaisuista on myös maailmalla kokeiluluonteisia esimerkkejä.

VR on mielenkiintoinen alue ja tutkimme sitä.

Uskotko ylipäätään siihen, voivatko digi ja printti yhdistyä luontevasti? Entä millä teknologialla? Onko tälle markkinoita?

Kyllä digiä ja printtiä voi yhdistää toimivasti ja sitä tehdään. Nämä ovat kuitenkin aina tapauskohtaisia asioita. Joskus digimarkkinointi toimii eri muodoissaan omillaan, joskus siihen yhdistyy luontevasti printtiä. Väkisin näitä ei pidä yhdistää. Digiosaaminen kuitenkin tukee printtiä ja kokonaispalveluosaaja on asiakkaalle loistava kumppani. Myös printtiin pitää tuoda digitaalisuutta. Me teemme sitä esimerkiksi kohdennetun suoran muodossa, jossa palveluun kuuluu kampanjan toimivuuden mitattavuus ja analyysi.

Lähde: Julkaisija-lehti 1/2017