Tillbaka

Valtra är känt som ett finländskt varumärke i världen. Dess logotyp och röda färg – PMS 185 – är kända världen över. Goda användningserfarenheter, hållbarhet, flexibilitet och kundnära service gör att Valtras kunder är märkestrogna.

Även kollektionen av Valtra-traktorer är omfattande. Varje kund kan köpa önskad traktor när man utöver färgen fritt kan välja mellan ofantliga en halv miljon kombinationer av extra och valbar utrustning. Därför är varje traktor unik.

Grano är med i produktionskedjan

Det tar ungefär tio timmar för fabrikslinjen att sammansätta en traktor. Kärnan i arbetet är att varje traktor redan har en köpare innan produktionen påbörjas. Eftersom utbudet av valbar utrustning och skräddarsydda egenskaper i traktorer är så stort tillverkas inga maskiner till lager.

När kunden har kommit överens om köpet med försäljaren skickas beställningen till fabrikens verksamhetsstyrningssystem. Därifrån vidarebefordras informationen till de olika delarna av fabriken och till ett flertal underleverantörer. Ett par veckor innan traktorn blir färdig fastställer man en noggrann produktionstid för den.

– För att produktionskedjan ska kunna lyckas ska alla parter punktligt och enligt tidsschemat göra sitt, konstaterar nyckelkundschef Sami Talpio från Grano.

Också Grano har en stor roll som en del av produktionskedjan. Med varje Valtra som blir färdig får kunden ett individuellt manualpaket med flera trycksaker om traktorn beroende på modellen och leveranslandet.

– Vi kan granska orderstocken via Valtras system och producerar manualer för traktorer utifrån det. Sin så kallade produktionskö uppdaterar Valtra till och med dagligen. Grano följer upp denna kö till sista minuten innan manualerna levereras och ser till att just manualpaketen för två följande dagar skickas ut. Alla manualpaket som Grano skickar ut individualiseras enligt respektive traktors karossnummer. Varje manual innehåller information om just traktorn i fråga med beaktande av mållandets lagstiftning, språk och till och med dialekt, säger Talpio.

Internationellt enhetliga trycksaker

Grano har samarbetat med Valtra i över tio år. Utöver manualer levererar Grano även olika slags trycksaker till Valtra.

Ansvarig för återförsäljningen av Valtras produkter är ett nätverk med cirka tusen enheter världen över. Valtra deltar i olika evenemang och mässor nästan varje vecka. För det operativa under internationella mässor svarar i regel den lokala importören. Nödvändiga material, såsom roll-ups, affischer och broschyrer, skickas i väg från Grano. Under det senaste året har Valtra lanserat två nya kollektioner: kollektionen T4 hösten 2014 och den nybakade kollektionen N4 vid månadsskiftet september–oktober 2015. Dessa stora produktlanseringar har organiserats av Valtras internationella marknadsföringsavdelning i Suolahti, säger Keijo Honkanen som svarar för planeringen och samordningen av Valtras marknadsföringsmaterial.

– Såsom traktorer ligger inte heller trycksaker i regel i lager utan material levereras punktligt vid behov. Det finns emellertid också produkter som ska lagras men behovet av lagerföring övervägs alltid tillsammans med beaktande av olika kostnadsfaktorer. En stor del av trycksakerna levereras även direkt till internationell distribution från Grano, förklarar Honkanen.

Grano och Multiprint är nu tillsammans Grano

Multiprint Oy och Grano Oy fusionerades 1.11.2015. Multiprint Oy har slagits samman med Grano Oy (FO-nummer 0289075-6). Från början av november har även Multiprints enheter varit verksamma under namnet Grano.

Grano Oy fortsätter Multiprint Oy:s affärsverksamhet utan avbrott efter sammanslagningen. Fusionen påverkar inte Multiprint Oy:s kund- eller affärsrelationer och med stöd av lagen behöver man inte lägga till något eller ändra avtalen på något sätt eftersom Grano Oy förbinder sig till avtalsvillkoren. Fusionen påverkar inte verksamheten vid Multiprints dotterbolag.

Från 1.11.2015 har fakturorna skickats under namnet Grano. Faktureringens kontaktuppgifter finns här.

Har du idéer? Vi gör dem till verklighet.

Tack vare sammanslagningen har kunderna tillgång till de mest omfattande tjänsterna och den senaste kompetensen inom branschen. Enheterna betjänar i 25 städer från Uleåborg till Helsingfors. Företagets omsättning uppgår till cirka 92 miljoner euro. Du betjänas av över 800 experter.