Grano Digital Design Team tekee käyttäjälähtöistä tuote- ja palvelukehitystä

Grano Digital Design Team

Kuvassa Tanja Hammarén, Antti Rautavuori, Jose Lepistö ja Ville Laiho

Digital Design Team vastaa Granolla digitaalisten tuotteiden ja palveluiden käytettävyydestä, käyttöliittymäsuunnittelusta, palvelumuotoilusta sekä verkkotuotannoista. Tällaisia palveluita ovat mm. aineistonhallinta- ja tilausjärjestelmät, kuten uusittu My Grano. Suunnittelutiimin toiminnan kehittämisestä ja vetämisestä vastaa Design Lead Ville Laiho. Istutimme tuoreen Digital Design Teamin saman pöydän ääreen ja kysyimme pari kysymystä.

Mitä tiiminne tekee?

Design-tiimi on osaltaan luomassa yhtenäistä, ymmärrettävää ja käyttäjälähtöistä tuote- ja palvelutarjoamaa. Työskentelemme Granon digitaalisten palveluiden, kanavien ja tuotteiden parissa. Tehtäviimme kuuluvat esimerkiksi käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelu sekä palvelumuotoilu. Teemme myös perinteisempää visuaalista suunnittelua. Ongelmia ratkomme kokonaisvaltaisesti yli yksikkörajojen.

Keitä olette?

Ville Laiho, Design Lead

"Tiimin vetäjänä vastaan siitä, että meillä on parhaat edellytykset kehittyä sekä yksilöinä että tiiminä. Varmistan, että päivittäinen työ on sujuvaa ja että saavutamme meille tiiminä asetetut tavoitteet. Projekteissa olen mukana eri tasoilla suunnittelusta toteutukseen ja hyvin usein kädet niin sanotusti savessa."

Antti Rautavuori, Service Designer

"Tehtäväni on varmistaa asiakaslähtöisyys kaikessa tekemisessä. Palvelumuotoilun menetelmin voidaan kehittää asiakaskokemusta paremmaksi esimerkiksi palvelupolkujen visualisoinnin avulla. Palvelumuotoilun avulla voidaan myös kehittää esimerkiksi sisäisiä prosesseja ja auttaa yritystä saavuttamaan liiketoiminnallisia tavoitteita. Koitan siis varmistaa, että Granon digitaalisilla tuotteilla ja palveluilla ratkaistaan asiakkaiden oikeita ongelmia. Tätä hommaa ei tehdä yksin vaan tärkeintä on yhteistyö muiden granolaisten kanssa!"

Tanja Hammarén, Visual Designer

"Olen työskennellyt Granolla noin kaksi vuotta Visual Designerina. Työtehtäviini kuuluvat Granon digitaalisten tuotteiden ja palveluiden ux-/ui-suunnittelu, brändisuunnittelu sekä monenlaiset muut projektit, joissa tarvitaan käyttökokemuksen visuaalisen ilmeen suunnittelua."

Jose Lepistö, Designer Developer

"Olen niin sanottu hybridi, eli työskentelen koodin sekä visuaalisten asioiden parissa. Päivittäinen työni sisältää esimerkiksi front-end-kehitystä, visuaalista suunnittelua ja digitaalisten prototyyppien tekemistä. Kuten muutkin tiimiläiset, olen projekteissa kokonaisvaltaisesti mukana ja yhdessä pyrimme ratkomaan käyttäjien ongelmia erilaisia keinoja ja teknologioita hyödyntäen."

Mitä olette parhaillaan tekemässä?

1) Design-järjestelmää, joka yhdistää digitaalisten tuotteiden ja palveluiden visuaalisen kielen, tyylikirjastot, tekniset komponentit ja näiden käytön ohjeistuksen yhdeksi kokonaisuudeksi. Järjestelmä ohjaa ja suoraviivaistaa nykyisten sekä uusien digitaalisten palveluiden kehitystyötä. Järjestelmä on osaltaan varmistamassa loppukäyttäjälle yhtenäistä ja laadukasta kokemusta Granon digitaalisissa kanavissa ja tuotteissa.

2) My Grano -asiakasportaalia, jossa yhdistyy esimerkiksi B2B-tilauskanava sekä Granon digitaaliset tuotteet ja palvelut.

3) Uusien tuotteiden ja tulevaisuuden palveluiden ideointia ja konseptointia.

Juttu on julkaistu alun perin 29.04.2019 ja sitä on päivitetty 30.04.2019.