Tillbaka

diakoniaopisto-5

Grano hjälpte Finlands Diakoniinstitut att öka antalet sökande till institutet i den gemensamma ansökan under våren 2020. Kampanjen genomfördes flerkanaligt.

Finlands Diakoniinstitut är en tvärvetenskaplig yrkesskola med verksamhet i Helsingfors, Lahtis och Uleåborg. Från institutet utexamineras till arbetslivet bland annat närvårdare, barnskötare, ungdoms- och gemenskapsledare, kosmetologer, hemvårdare och kockar.

Grano har redan tidigare hjälpt Finlands Diakoniinstitut med att förtydliga deras huvudsakliga budskap och varumärkesdesign samt förankra budskapen i olika marknadsföringskanaler. Tillsammans med Grano har man för Diakoniinstitutet skapat en enhetlig och tydlig marknadsföringslinje.

Hösten 2019 behövde Finlands Diakoniinstitut en partner för kommunikationen och marknadsföringen av den gemensamma ansökan för våren 2020. Man bad naturligtvis Grano om hjälp.

“Precis som för andra läroanstalter var vårt mål med vårens gemensamma ansökan att få bra sökande. Dessutom var målet att inte låta antalet sökande sjunka jämfört med tidigare antal. I den gemensamma ansökan är det perfekta måltillståndet alltid att alla våra startplatser är fyllda när utbildningarna börjar i augusti”, säger Finlands Diakoniinstitut.

Sprätt på den gemensamma ansökan med medieöverskridande kampanj

Finlands Diakoniinstitut behöver varje vår motiverade sökande, som har institutet som ansökningsobjekt i första hand. Planeringen av kampanjen inför den gemensamma ansökan våren 2020 inleddes hösten 2019 tillsammans med Grano.

“Det genomgripande målet var att få många bra sökande till Diakoniinstitutet i förhållande till antalet studieplatser. Målet med reklamen var att väcka uppmärksamhet, inspirera och försäkra – att erbjuda ett seriöst studiealternativ för familjer där man funderar på studieplats åt den unga eller då den unga själv funderar på de bästa alternativen”, berättar Pia Heinsola, kundansvarig vid Grano.

Under planeringsarbetet valdes en lösning där man i tre noggrant planerade skeden genomförde en flerkanalig kampanj. För att mäta reklamens effekt definierades de gemensamma målen och en målsida skapades, till vilken all trafik dirigerades.

I kampanjens första skede utfördes direkt tryckt reklam, som delades ut till hushåll som motsvarade målgruppen i Helsingfors, Lahtis och Uleåborg . Dessutom genomfördes traditionell tryckt reklam för att öka kännedomen, såsom bussreklam, bussbänksreklam i målområden samt affisch- och roll-up-reklam i olika lokaler och på olika evenemang.

I det andra skedet gick man vidare till riktad reklam och i genomförandet av den fick Finlands Diakoniinstitut hjälp av Grano Diesel.

“I årsskiftet utökade vi kampanjen till digitala miljöer. Vi genomförde riktad Facebook-reklam i institutets tre städer och deras närområden”, berättar Jani Kukkonen, Head of Digital Marketing vid Grano Diesel.

Utöver den riktade Facebook-reklamen genomförde man i det andra skedet av kampanjen digital displayreklam bland annat på metrostationer, i köpcentra och på biografer.

Det tredje skedets riktade reklam genomfördes i SnapChat, som är en populär app bland ungdomar.

Man följde tätt upp resultaten och mätarna av den riktade digitala reklamen. Den viktigaste mätaren i den gemensamma ansökan är antalet sökande i förhållande till startplatser.

“I reklamen litade vi på att budskapet tilltalar målgruppen och att vi lyckas dirigera intresserade personer som hör till målgruppen som trafik till målsidan”, berättar Jani Kukkonen.

Centralisering underlättar arbetet

Synlighet i flera kanaler är bekant för Finlands Diakoniinstitut sedan tidigare, då de förutom traditionell direktmarknadsföring har vidtagit liknande marknadsföringsåtgärder även tidigare år. Hösten 2019 ville man dock i marknadsföringen öka kompetensen och smidigheten med hjälp av Grano, inte minst genom tydliga processer och noggrannare mätbarhet.

“Vi ville även gynnas av centraliseringen. Granos verksamhet är mångsidig och servicefältet är stort, vilket innebär att kunden inte behöver köpa tjänster av flera olika aktörer. Centraliseringen hos Grano har underlättat och påskyndat vårt arbete.”

Även Granos projekthanteringsverktyg får lovord:

“Tiden fram till början av den gemensamma ansökan och hela årsskiftet är en brådskande tid vid institutet. Man får ofta känslan av att man kanske inte riktigt har kommit ihåg allt som behövs. Vi tycker om Granos projekthanteringsverktyg och även materialen går enkelt igenom det. Kommentarerna sparas på ett ställe, vilket å sin sida minskar e-posttrafiken,” säger man på Finlands Diakoniinstitut.

Hos Grano var den ansvarige grafikern för Finlands Diakoniinstitut Art Director Pekka Palonkorpi. Pekka lovordas av Diakoniinstitutet:

“Pekka är verkligen kompetent och snabb på att snappa upp våra tankar. Han har förmåga att klä vår vision i bilder och budskap.”

Resultatet talar för sig självt

Med kampanjen som genomfördes tillsammans med Grano uppnådde Finlands Diakoniinstitut sitt mål. Under kampanjen hade målsidan rikligt med besökare på webbplatsen och antalet sökande till institutet ökade. Reklamen i sociala medier fungerade bra och dirigerade rikligt med intresserade besökare till målsidan.

“Vad gäller förstahandssökande uppnådde vi kampanjmålet. Vi fick i genomsnitt 1,6 förstahandssökande per studieplats, vilket är ett verkligen bra resultat. I sin helhet ökade antalet sökande med 8–10 procent jämfört med året innan”, berättar man på Diakoniinstitutet.

“Man kan säga att hela projektet lyckades bra. Vi anser att det bästa med Grano är kvaliteten, smidigheten, snabbheten och kompetensen”, sammanfattar Diakoniinstitutet.

“Med hjälp av kampanjen uppnådde vi målet, då vi fick i genomsnitt 1,6 förstahandssökande per studieplats, vilket är ett verkligen bra resultat”, sammanfattar man vid Finlands Diakoniinstitut.