Gå direkt till innehållet

Etiska anvisningar

Etiska anvisningar

Granos verksamhet och beslutsfattande styrs av etiska anvisningar, en klar vision för framtiden och för verksamheten uppsatta värderingar.

Vi har uppdaterat vår dataskyddspraxis så att den är förenlig med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GPDR) och med lagstiftningen som hänför sig till den. Nedan hittar du den uppdaterade dataskyddsbeskrivningen för kundregistret.

www.grano.fi/sv/foretag/dataskyddsbeskrivning

Luottamus

Förtroende är vårt centrala värde

 • Förtroendekultur i arbetsgemenskapen
 • Beaktande av tystnadsplikt
 • Förtroendefulla förhållanden med intressegrupper

Turvallisuus

Säkerhet skapar förutsättningarna för vår ansvarsfullhet

 • Trygg arbetsmiljö
 • Genomgripande datasäkerhet kring hela verksamheten

Lait

Lagar styr vår verksamhet

 • Nationell lagstiftning och myndighetsanvisningar
 • Beaktande av ILO:s principer och FN:s rättigheter
 • Uppfyllande av kriterierna för miljömärken

Kunnioitamme toisiamme

Vi respekterar varandra

 • Personalens välbefinnande
 • Rejält och jämlikt bemötande
 • Individens värde och integritet
 • Intolerans mot diskriminering, hot och trakasseri

Henkilöstö

Vi sköter om personalens kompetens

 • Planmässig inskolning
 • Fortlöpande utveckling och utbildning
 • Vi satsar på chefsarbetet

Ympäristöystävällisyys

Vi minskar belastningen på miljön

 • Avfallshantering och utsläppskontroll
 • Miljövänliga material
 • Vi möjliggör cirkulär ekonomi
 • Utbildning av personalen

Reilu kilpailu

Vi är rejäla i konkurrensen

 • Vi följer konkurrenslagstiftningen
 • Ovillkorligt förbud mot karteller, korruption och mutor
 • Ärlig och öppen kommunikation