Gå direkt till innehållet

Inhemskt ursprung och Nyckelflaggan

Grano är genuint inhemskt

Grano ägs av finländska aktörer och företaget betjänar på 21 orter i Finland från huvudstadsregionen till Lappland. Vår uppgift är att erbjuda en unik serviceupplevelse och synliggöra vår kund i kanaler som är väsentliga med tanke på målgruppen.

Alla våra produkter tillverkas och tjänster produceras i hemlandet, så vi bidrar till sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten i Finland.

Grano har beviljats Nyckelflaggan

År 2021 beviljade Förbundet för Finländskt Arbete Grano Oy Nyckelflaggan som ett tecken på tjänster som produceras i Finland och sysselsätter finländare. Detta omfattar alla tjänster som produceras på Grano. Grano har dessutom beviljats Nyckelflaggan för alla trycksaker. Nyckelflaggan är ett tecken på finländskt arbete.

Det primära kriteriet för beviljandet av märket är alltid att produkten ska vara tillverkad eller tjänsten producerad i Finland. Dessutom ska graden av inhemskt ursprung, dvs. de finländska kostnadernas andel av tjänstens självkostnadsvärde, vara minst 50 procent. Ett företag som ansöker om Nyckelflaggan-märket för en tjänst ska också ha en betydande inhemsk ägarandel och företagets ledning och huvudkontor ska finnas i Finland.

Nyckelflaggan-märket för produkter kan på kundens begäran användas på alla trycksaker som tillverkas av Grano.


Grano har beviljats Nyckelflaggan