Gå direkt till innehållet

FN Global Compact

FN Global Compact

I februari 2021 undertecknade vi FN:s Global Compact-initiativ. FN:s Global Compact är den universella ramen för företagsansvar och världens mest omfattande samarbetsform för företagsansvar. Dess mål är att främja ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet överallt i världen. De företag som har undertecknat Global Compact-initiativet har förbundit sig till tio principer som gäller mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljön och förebyggande av korruption samt till att utveckla ansvarstagandet i affärsverksamheten med hjälp av FN:s mål för hållbar utveckling.

Läs mer om FN Global Compact >>

Grano har undertecknat FN:s Global Compact-initiativ