Gå direkt till innehållet

Materialanvisningar

Tryckfärdigt material

Materialanvisningar offset/digitaltryck


Ladda ner materialanvisningar offset/digitaltryck (PDF) ›

Kontrollera följande när du lämnar in ett tryckfärdigt PDF-material till oss:

1. BILDRESOLUTION

Resolutionen för halvtonsbilder i storlek 1:1 borde ligga inom följande gränsvärden:

 • Digitaltryck 200–300 ppi
 • Offset 300 ppi, vid konsttryck (stokastiskt raster) 450 ppi

För streckbilder rekommenderas resolutionen 1 200 ppi med alla tryckmetoder.

 Tillräcklig upplösning på bilderna

 

2. UTFALL PÅ 3 MM

Det ska alltid finnas minst 3 mm utfall på materialen för att undvika oönskade vita kanter runt trycksaken.

leikkausvarat_3mm

 Glöm inte utfallen!

 

3. FONTER

 • Fonterna ska vara kompletta och inbäddade i PDF-filen.
 • Fonterna i grafikfiler fungerar säkrast om man omvandlar dem till sökvägar.
 • Använder du en negativ text på under 10 punkter (vit text på färgad bakgrund) ska du kontakta tryckeriet för hur eventuellt misspass påverkar textens läsbarhet.
 Fråga gärna om det är något som du undrar över.4. LINJENS TJOCKLEK

Den minsta rekommenderade tjockleken är 0,25 pt. Undvik rastrerade eller negativa tunna linjer eller tunna linjer i flera färger.

 

5. FÄRGSÄTTNING

I fyrfärgsmaterial rekommenderar vi att färgerna definieras som processfärger (CMYK), endast eventuella tilläggsfärger definieras som SPOT/PANTONE-färger. Vid digitaltryck kan du även använda RGB-färger: vår standardprofil för RGB-bilder är Adobe RGB. Bädda alltid in RGB- och CMYK-profilerna i PDF-filen (embed).

Vi rekommenderar följande CMYK-färgprofiler:

 • belagt papper: PSO Coated v3, FOGRA 51
 • obelagt papper (endast offset): PSO Uncoated v3, FOGRA 52

Om du använder RGB-material, packa gärna filen så att bilder och typsnitt följer med.

 

6. SKAPANDE AV PDF

Oavsett tryckmetod ska du alltid ta hänsyn till följande:

 • Skärmärken ska alltid finnas med i PDF-filer (med ett utdrag på 3 mm)
 • Materialet ska placeras mitt på arket
 • Materialet ska finnas mitt på sidan och alla sidor ska ha samma storlek och orientation samt vara i rätt ordning
 • Vid beställning av dekalark ska materialet vara endast en dekal stor och PDF-filen ska ha innehållet för bara en dekal, inte för hela arket
  Observera att kontroller av PDF-filer och eventuella extra arbeten till följd av det faktureras, såvida man inte kommer överens om annat.7. ÖVERTRYCK

Undvik övertryck för andra delfärger än svart. Fråga oss efter närmare information om du vill använda övertryck för andra färger.

 

8. FYRFÄRGSSVART

Undvik fyrfärgssvart (= Registration-svart i ombrytningsprogram).

   100 % BLACK, 0/0/0/1009. STANSAR

 • Materialen som ska formklippas ska ha stanslinjer med spot-färg ”Cut” (linjens färg C0 M100 Y0 K0) och med övertryck. Fråga efter närmare instruktioner vid behov.
 • Stanslinjen ska bestå av en enhetlig linje, inte av separata delar.
 • Om möjligt, lämna in materialet både med och utan stans. Då kan vi trycka materialet med så många olika metoder som möjligt.

 

10. PUNKTLACKERING/PRÄGLING

 • Punktlackering och prägling levereras som separata filer.
 • Dokumentstorlek i samma storlek som annat material.
 • Färg 100 % svart.

 

11. INLÄMNANDE AV MATERIAL

Lämna in materialet på överenskommet sätt. Vi rekommenderar att du packar materialet till en enda zip-fil.

Skicka per e-post

 • Du kan skicka in materialet per e-post. Den rekommenderade maximala storleken är 10 MB.

Skicka via FTP

 • Fungerar såväl i webbläsaren som med FTP-program.
 • https://transfer.grano.fi – användare kan logga in med allmänna koder för tillfällig materialöverföring. Användarnamnet och lösenordet är ”vieras”.
 • Efter överföringen meddela kontaktpersonen om den per e-post.
Materialanvisningar storformat


Ladda ner materialanvisningar storformat (PDF) ›

Kontrollera följande när du lämnar in ett tryckfärdigt PDF-material till oss:

1. BILDRESOLUTION

Resolutionen för halvtonsbilder i storlek 1:1 borde ligga inom följande gränsvärden:

 • 72–150 ppi
 • fotopapper 200 ppi
 • jättetyg 50 ppi

För streckbilder rekommenderas resolutionen 1 200 ppi med alla tryckmetoder.

 Tillräcklig upplösning på bilderna

 

2. UTFALL PÅ 5 MM

Det ska alltid finnas minst 5 mm utfall på materialen för att undvika oönskade vita kanter runt trycksaken.

 • vid ensidigt tryck 5 mm
 • vid tryck på båda sidorna 10 mm
 • Obs! På rollup-material ska det finnas 200 mm monteringsmån.
 • Symån för olika efterbehandlingar:
  • På tyger som ska skäras rena ska det finnas 5 mm symån.
  • Om tygets kant ska vikas och sys (fållning), ska det finnas 20 mm symån på varje kant som ska sys.
  • Även för förstärkningsband lönar det sig att lämna 20 mm symån.
  • För en rörkanal behövs symån som motsvarar tre gånger rörets diameter. Med andra ord ska du för ett rör på 50 mm lämna 150 mm symån på materialet.

leikkausvarat_5mm

Rollup_asennusvara_SV

 Glöm inte utfallen!

 

3. FONTER

 • Fonterna ska vara kompletta och inbäddade i PDF-filen.
 • Fonterna i grafikfiler fungerar säkrast om man omvandlar dem till sökvägar.
 • Använder du en negativ text på under 10 punkter (vit text på färgad bakgrund) ska du kontakta tryckeriet för hur eventuellt misspass påverkar textens läsbarhet.

 Fråga gärna om det är något som du undrar över.

 

4. LINJENS TJOCKLEK

Den minsta rekommenderade tjockleken är 0,25 pt. Undvik rastrerade eller negativa tunna linjer eller tunna linjer i flera färger.

 

5. FÄRGSÄTTNING

I fyrfärgsmaterial rekommenderar vi att färgerna definieras som processfärger (CMYK), endast eventuella tilläggsfärger definieras som SPOT/PANTONE-färger. Vid digitaltryck kan du även använda RGB-färger: vår standardprofil för RGB-bilder är Adobe RGB. Bädda alltid in RGB- och CMYK-profilerna i PDF-filen (embed).

Vi rekommenderar följande CMYK-färgprofil:

 • PSO Coated v3 (FOGRA 51)

Om du använder RGB-material, packa gärna filen så att bilder och typsnitt följer med.

 

6. SKAPANDE AV PDF

Oavsett tryckmetod ska du alltid ta hänsyn till följande:

 • Skärmärken ska alltid finnas med i PDF-filer (med ett utdrag på 3 mm).
 • Materialet ska placeras mitt på arket.
 • Materialet som enskilda sidor, inga uppslag
 • Alla sidor ska vara lika stora och parallella.

  Observera att kontroller av PDF-filer och eventuella extra arbeten till följd av det faktureras, såvida man inte kommer överens om annat.

 

7. ÖVERTRYCK

Undvik övertryck för andra delfärger än svart eller för vitt om du använder vit tilläggsfärg. Fråga oss efter närmare information om du vill använda övertryck för andra färger.

 

8. FYRFÄRGSSVART

Undvik fyrfärgssvart (= Registration-svart i ombrytningsprogram). Som undantag vid tryck på tyg får man den bästa svarta färgen med blandningen C40/M40/Y20/K100.

 
100 % BLACK
0/0/0/100
40/40/20/100

 

9. FORMKLIPPNING

 • Materialen som ska formklippas ska ha stanslinjer med spotfärgen ”Cut” (M100) och med övertryck. Fråga efter närmare instruktioner vid behov.
 • Stanslinjen ska bestå av en enhetlig linje, inte av separata delar.
 • Om möjligt, lämna in materialet både med och utan skärlinjer. Då kan vi trycka materialet med så många olika metoder som möjligt.

 

10. INLÄMNANDE AV MATERIAL

Lämna in materialet på överenskommet sätt. Vi rekommenderar att du packar materialet till en enda zip-fil.

Skicka per e-post

 • Du kan skicka in materialet per e-post. Den rekommenderade maximala storleken är 10 MB.

Skicka via FTP

 • Fungerar såväl i webbläsaren som med FTP-program.
 • https://transfer.grano.fi – användare kan logga in med allmänna koder för tillfällig materialöverföring. Användarnamnet och lösenordet är ”vieras”.
 • Efter överföringen meddela kontaktpersonen om den per e-post.
Anvisningar för adressregister

Adressuppgifter ska skickas till oss som Excel-filer (.xls eller .xlsx). I annat fall tar vi ut en tilläggsavgift för behandling/sortering.

Professionellt behandlade .txt- och .csv-filer kan godkännas enligt särskild överenskommelse. Dessa omfattas dock också av de nedan beskrivna kraven på strukturen.)

Kontrollera följande saker i Excel-filen:


1. CELLERNAS RUBRIKER

Filen ska innehålla följande rubriker. Alla andra uppgifter ska tilläggas i Excel-filen med eftertanke och så att de inte ändrar strukturen samt så att de vid behov lätt kan raderas för att kunna göra adresskörning i systemen.

Rubriker:
(Kundnr)
Namn 1
Namn 2
Gatuadress
Postnummer
Postanstalt
Land


2. RADER OCH KOLUMNER

Varje kolumn ska endast innehålla uppgifter som motsvarar kolumnens rubrik. I synnerhet kolumnen för gatuadress får inte innehålla andra uppgifter (t.ex. c/o eller företagsuppgifter)!

Kundnummer-kolumnen gäller huvudsakligen direktpostning/postning av tidningar, om man vill ange sina egna kund-/medlemsnummer i samband med adressen. Du kan radera kolumnen eller lämna den tom om det inte finns något kundnummer.

När det gäller företagsadresser, ange företagets namn i kolumnen Namn 1 och personens namn i kolumnen Namn 2.

När det gäller privatpersoners adresser, ange mottagarens namn i kolumnen Namn 1 och behövliga tilläggsuppgifter/preciseringar i kolumnen Namn 2, som du också kan lämna tom.

I fråga om kolumnen Postnummer kan du bevara nollorna i början av numret i Excel-filen genom att ändra cellernas format till text (Formatera celler -> Tal -> Kategori: Text).  Alternativt kan du lägga en apostrof (') framför postnumret, varvid Excel behandlar det som text. (Du kan också ange postnumret och postorten i samma kolumn.)

Om adressen är i Finland kan du lämna kolumnen Land tom, annars är den obligatorisk. (Det spelar ingen roll hur många kolumner som det finns i registret, men strukturen bör vara sådan som den beskrivs ovan.)


3. ANTAL TECKEN

Det rekommenderade antalet tecken är högst 50 tecken/kolumn inklusive mellanslag. Området för adressutskrift på en trycksak kan också betydligt begränsa antalet tecken.


4. FLIKAR

Vi rekommenderar dig att i princip inte använda flikar i adressfiler.

Om postningshelheten är komplex och behöver göras tydligare exempelvis i fråga om flera partier, är det nästan utan undantag tydligare att dela adresserna i flera filer.

Undantag ska avtalas separat med kontaktpersonen.


5. INLÄMNANDE AV MATERIAL

Lämna in materialet på det sätt som på förhand avtalats med försäljaren eller i offerten och senast den avtalade sista inlämningsdagen. (Önskas vanligtvis i samband med tryckmaterialet.)

Skicka per e-post

Vi rekommenderar dig att inte skicka adressfiler per e-post på grund av GDPR, dvs. den allmänna dataskyddsförordningen. Om du inte kan skicka filerna på något annat sätt än per e-post, bör du använda krypterad e-post (www.tietosuoja.fi/sv).

Skicka via FTP

Fungerar såväl i webbläsaren som med FTP-program. http://transfer.grano.fi – användare kan logga in med allmänna koder för tillfällig materialöverföring. Användarnamnet och lösenordet är ”vieras”.

Efter överföringen meddela din kontaktperson om den per e-post.

Inställningsfiler som ska
laddas ned

FOGRA 51

Storformat, digitalt tryck och Offset bestrukna (Coated) material

FOGRA 52

Offset obestrukna (Uncoated) material

Båda paketen innehåller en ICC-profil,
Job options (för att skapa en PDF-fil) och
Adobe CC-inställningar för färghantering.

Mer information om användning av Job options

För att Granos Job options ska fungera korrekt ska du installera rätt ICC-profil på din enhet:

 • Om du använder Job option GRANO_PSO Coated v3, ska din enhet ha PSO Coated v3 ICC-profil.
 • Om du skapar en PDF-fil för obestruket papper med Job option GRANO_PSO Uncoated v3, ska din enhet ha PSO Uncoated v3 ICC-profil.

Material som grund för
ombrytning och design

Material som grund för ombrytning och design


Ladda ner material som grund för ombrytning och design (PDF) ›

Kom ihåg följande saker när du skickar material för ombrytning eller design:

1. KORT BESKRIVNING AV SLUTPRODUKTEN

Beskriv den önskade slutprodukten, teknisk information, innehåll och layout så tydligt och detaljerat som möjligt. 

2. MATERIAL SOM GRUND FÖR ARBETET

 • texter (t.ex. Word-dokument)
 • tydligt namngivna bildfiler (t.ex. JPG, TIF)
 • logotyper och grafiska element gärna som vektorgrafik (t.ex. AI, EPS, PDF)
 • eventuella grafiska anvisningar och bestämda färger och typsnitt
 • eventuella modellmaterial och ombrytningsmodeller

Om din beställning gäller redigering av befintligt ombrytningsmaterial eller utnyttjande av en ombrytningsmodell, skicka InDesign-ombrytningspaketet som innehåller IDML-filen och nödvändiga länkar.

Du kan bestämma typsnitt som ska användas, men ifall typsnittet inte finns i vårt bibliotek debiterar vi för anskaffningskostnaderna. Vi tar inte emot fonter av kunderna, om det inte gäller ett typsnitt som är speciellt skräddarsytt för kunden och kunden ger oss rätt att använda typsnittet.

Om du vill kan vi utnyttja bildbanken för ditt material enligt skild debitering.

3. TEKNISK INFORMATION

 • Önskad slutprodukt och publiceringssätt (t.ex. tryckt produkt, elektronisk PDF, förevisande reklam,
  tidningsannons)
 • Storlek (bredd x höjd i millimeter, digitalt material som pixlar)
 • Omfattning/sidantal
 • Färgton (färg, svartvit, eventuella PMS-färger)
 • Leveransadress för provtryck (e-post)
 • Leveranssätt av slutprodukten eller medium och leveransadress

Dekaler och etiketter

Måttanvisning för dekaler och etiketter

Etikettens storlek

Bredden anges före längden.

T.ex. 50 x 100 mm

Etiketin-koko-50x100

T.ex. 45 x 20 mm

Etiketin-koko-45x20

Rullriktning

Rullriktningen för en tryckt etikett anges enligt rubriktexten 1,2,3...8. Rullriktningen för Blanko-etiketter anges 1–4 när etiketterna finns utanför rullen och 5–8 när etiketterna finns innanför rullen.

Kelaussuunnat

Exempel: Etikettens storlek: 50 x 75 mm, Rullriktning: 2

Etiketin-koko-50x75

 

Standard innermått för hylsor

Hylsy

25,4 mm
38,0 mm
41,0 mm
50,0 mm
76,2 mm
101,6 mm

 

Rullens yttermått

T.ex. Ø 200,0 mm.
Yttermåtten kan också anges etiketter st./rulle.

Rulla1

 

Material för beställningssystemet
My Grano

My Grano -produkttyper

Behovstryckta produkter (POD)

Redigerbara
produkter