Tillbaka

Granos översättningstjänster

Haloila är ett familjeföretag som grundades 1972. Den helautomatiska emballeringsmaskinen Octopus har blivit marknadsledare i världen och ett av de mest kända varumärkena inom förpackningsbranschen.

Haloila tillhör den internationella koncernen Signode Industrial Group. Koncernen som är verksam på sex kontinenter har över 7 000 anställda, varav cirka 60 vid fabriken i Masku. Totalt sysselsätter produktionen av Octopus och serviceaffärsverksamheten i Europa och Kina nästan 160 personer.

Haloilas emballeringsmaskiner exporteras till över ett hundra länder i över 250 exemplar årligen. Pallgods som ska emballeras är till exempel livsmedels-, dryckes- och byggnadsindustriprodukter. Varje emballeringsmaskin som Haloila tillverkar har skräddarsytts.

Översättningstjänster i viktig roll

Den globala marknadsledaren litar på Grano och dess översättningstjänsters totala service när det gäller att uppdatera marknadsföringsmaterial samt vid versionshantering, brytningstjänster, mässmaterial och maskinskylt- och dekaltillämpningar på anordningar.

Granos tjänster anknyter väsentligt även till själva servicehelheten. Med varje maskin får kunden en individuell manual som Grano och dess översättningstjänster ansvarar för. Grano som sätter ihop manualerna har också integrerats i Haloilas produktionsstyrningssystem och manualprogram.

Mervärde i beställnings- och leveransprocessen skapar även de talrika språkalternativen för manualerna. Utöver brittisk engelska som är det vanligaste källspråket översätter Granos översättningstjänster också till exempel till och från norska, holländska, spanska, polska, ryska, turkiska, franska, finska, tyska, kinesiska, portugisiska och svenska.

Haloila skapar fackterminologi inom branschen

Som ett innovativt företag utvecklar Haloila hela tiden teknologier och kundspecifika lösningar. Samtidigt skapar det även helt nya termer inom branschen. Det långvariga samarbetet med Granos översättningstjänster och centraliseringen av översättningstjänster har möjliggjort att Granos översättningstjänster har byggt upp en egen språk- och termbank för Haloila. Tack vare termbanken används samma terminologi i allt material från marknadsföring till webbplatser och kunddokumentation.

– Filer som vi får från Haloila är lätta att bearbeta, berömmer projektchefen Karita Kuosmanen från Granos översättningstjänster. Enligt henne behärskar erfarna översättare terminologin och hittar ofta goda motsvarigheter i översättningsminnet.

Snabbhet, flexibel service och kvalitet utgör kärnan för samarbetet. Kvaliteten vid Granos översättningstjänster stämmer överens med standarden ISO 9001. Det omfattande språkutbudet samt snabb och tillförlitlig kundbetjäning kommer i vardagen till uttryck i form av god service från en människa till en annan.

– Om översättarna har något att fråga om texten, besvarar Haloilafolket frågorna snabbt och tydligt, säger Kuosmanen.

Granos översättningstjänsters serviceutbud omfattar översättningstjänster och lokalisering, dokumentering och transkribering. En fungerande gränsyta mellan översättningstjänster och all Granos kompetens möjliggör en omfattande totalservice.