Lyckad ny image för Sarfvik Golf

Grano konkretiserade Sarfvik Golfs varumärke

Sarfvik Golf i Esbo och Kyrkslätt skärgård är en av Finlands ryktbaraste golfklubbar. Den vill ge sina medlemmar spelupplevelser utan stress. Idén stärks av en lyckad ny grafisk design som har tillämpats systematiskt i allt från logotyper till dekaler på golfbilar.

Det finns alltid tid. Så lyder Sarfviks löfte, som är kärnan i den legendariska golfklubbens varumärke. Sarfvik är känt som den dyraste, till och med mest exklusiva klubben i Finland som värdesätts av en god anledning: banorna är högklassiga och välskötta, miljön lugn och det finns gott om plats på banan.

Lugnet hänger ihop höga medlemspriser som dock också ger mycket åt medlemmarna. Två helt olika banor med 18 hål var är öppna för medlemmarna utan stress om förhandsbokning. Kärnidén är alltså klar men dess visuella uttryck hade föråldrats med tiden. Inte heller materialen var på alla ställen enhetliga.

Impulsen till att fräscha upp imagen och de visuella materialen gavs av bytet av gamla ban- och informationstavlorna mot nya. Varför inte förnya hela varumärket på en gång och konkretisera det med expertis?

Från ord till handling, från design till praktik

Verkställande direktören för Sarfvik golfklubb Staffan Tuomolin är nöjd med förnyelsen. Varumärket, imagen och de konkreta materialen står nu alla för Sarfviks löfte om plats på banan.

"Vi började med att förnya klubbens utseende. Kuudes Kerros fick svara för det kreativa – ny logotyp, design och webbplats", säger Tuomolin.

"Vi är framför allt en privat klubb och därför ger även webbplatsen våra kunder mer innehåll och fler tjänster."

Golfklubbens nya symbol står för höjdkurvor och höjdskillnader som är genuint stora i Sarfvik. Designer Iikka Koistinen står för de nya linjerna och färgerna som signalerar om Sarfviks karaktär: banornas fysiska former återges i all grafik. Även dialogen mellan svart och det elegant sandbruna skiljer helheten från det traditionella med betoning på grönt.

"Allt detta kommer till uttryck och konkretiseras även i de minsta detaljerna, till och med spelbiljetterna. Det lugna helhetsuttrycket betonar rymlighet och lugn", beskriver Tuomolin.

Det var viktigt att det nya utseendet också tillämpas i en större skala. Till det arbetet valdes Grano som fick i uppgift att konkretisera varumärket i form av visitkort, dekaler på golfbilar, servicediskar och fönster.

"Samarbetet med Grano gick fint. Vi fick bra service, kom snabbt överens om totalbehovet och kunde därmed genast gå vidare med projektet", berömmer Tuomolin.

Men inget gott som inte har något ont med sig: inspiration till det sandbruna hade hämtats från bunkrar men tonerna fanns inte som sådana i Pantones färgkartor. Det blev många om och men.

"Det elegant sandbruna var en teknisk utmaning och krävde lite arbete för att kunna printas ut", berättar Petri Leiste, nyckelkundschef vid Grano med ansvar för samarbetet.

Ny image lönar sig

Sarfvik är ett fint skolboksexempel på hur det gäller att förnya imagen in i den minsta detaljen. Processen är emellertid inte så enkel.

"Förnyelse bara för förnyelsens skull är ingen vidare idé", säger Staffan Tuomolin från Sarfvik.

Enligt honom är det viktigaste att hitta en särskild profil för banan och klubben. Logotypsdesign och konkret utseende följer därefter.

"Förnyelser av hög kvalitet blir inte till på ett ögonblick och är sällan gratis. Tänker man genomföra en grundlig och professionell förnyelse gäller det att reservera tillräckligt med tid för processen", betonar Tuomolin.

Noggrann planering ger även möjligheter att svara på mångahanda framtida behov, allt från tävlingsmaterial till gemensam varumärkesdesign.

"Vi har fortfarande visuella behov, större och mindre som bör tillgodoses, allt från skyltar till kort", skrattar Tuomolin.

När allt kommer omkring är han väldigt nöjd med investeringen i imageförnyelsen.

"Absolut mödan värd."