Tillbaka

Casio-wide

Försäljningen och marknadsföringen av Casio-kassasystemen förnyades med hjälp av Grano. Satsningar på kundupplevelsen, betjäningen av partner och automationen effektiviserade marknadsföringen. 

Via Jari Ahola Oy, som importerar Casios kassasystem till Finland, får varje år olika företag runtom i Finland cirka 5 000 kassor. Stöd för försäljningen och marknadsföringen får Ahola av Grano, som upprätthåller företagets webbplats, extranät och interna marknadsföringsportal. Tillsammans med Grano genomfördes vid årsskiftet 2017–2018 även en omfattande förnyelse av elektroniska tjänster och marknadsföringsverktyg.

– Grano levererar traditionella broschyrer, mässmaterial och trycksaker till oss men det har varit fint att märka hur vi i samarbete också kan planera och förverkliga elektroniska verktyg som är viktiga för oss, konstaterar Markus P. Vuorinen, försäljnings- och marknadsföringschef på Ahola Oy.

Man har åstadkommit synliga resultat snabbt. Tack vare den nya marknadsföringsportalen har antalet säljtips ökat med upp till 43 procent och systemet observerar en hur stor andel av dem som leder till köp. Användningen av marknadsföringsverktyg har gjort arbetet lättare och hjälpt företaget att rikta kampanjerna på ett allt effektivare sätt.

– I dag är det lättare för kunderna att hitta det de söker på webbplatsen medan samarbetspartnerna får den nödvändiga informationen automatiskt. Själva har vi fått nya kunder och hittat nya affärsverksamhetsmöjligheter. Allt kan mätas och den egna verksamheten styras utifrån resultaten av mätningarna – det har varit en viktig förbättring för oss, gläder sig Vuorinen.