Fakturering - DotterbolagGrano Diesel Oy:s faktureringsadress (FO-nummer 1579879-9)

Kuortanegatan 1
00520 HELSINKI

Fakturorna ska skickas in elektroniskt:
Faktureringsadressen är 003715798799
Operatörskod: 003708599126
Operatör: Liaison Technologies

Om företaget inte kan skicka in elektroniska inköpsfakturor, kan ni skicka in fakturorna i PDF-format till ostoreskontra@grano.fi. Vi tar inte emot pappersfakturor.

Som referensinformation ska man på fakturan ange beställarens namn, kostnadsställe och den övriga informationen som beställaren angett. 

Suomen Arkistovoima Oy (FO-nummer 0971290-1)

Kuortanegatan 1
00520 HELSINKI

E-fakturauppgifter:
EDI: 003709712901
E-faktureringsadress: 003709712901
Operatörskod: 003708599126
Operatör: Liaison Technologies

Om företaget inte kan skicka in elektroniska inköpsfakturor, kan ni skicka in fakturorna i PDF-format till ostoreskontra@grano.fi. Vi tar inte emot pappersfakturor.

Som referensinformation ska man på fakturan ange beställarens namn, kostnadsställe och den övriga informationen som beställaren angett.