Gå direkt till innehållet

Bosch uppskattar Granos starka kundorientering

Bosch är ett varumärke som nästan alla säkert känner till. Det tyska flerbranschföretaget är verksamt i Finland under namnet Robert Bosch Oy. Grano har samarbetat med Bosch redan i över 10 år. Samarbetet baserar sig på förtroende och lätthet.

Boschs huvudsakliga verksamhetsområden är underleverans inom fordonsindustrin, tillverkning av bruksnyttigheter, industri- och byggnadsteknik samt förpackningsteknik. Många av oss känner bäst till Boschs olika elektriska apparater och verktyg. Som ett varumärke är Bosch särskilt känt för sin innovation.

– Innovationen är absolut vår största styrka, säger Pasi Kivimaa, marknadsföringschef för konsumentprodukter inom Boschs Power Tools-verksamhet.

Lätthet bakom det långvariga samarbetet

Bosch har samarbetat med Grano en lång tid. Allt började redan 2007 med produktion av utbildningsmaterial. Under årens lopp har samarbetet utvidgats, och för närvarande levererar Grano bland annat alla behövliga butiksmaterial, broschyrer och produktkort till Bosch.

– Vi inledde samarbetet med små projekt, och sedan dess har samarbetet utvidgats då det har varit så smidigt. Bosch har också vuxit under denna tid och vår verksamhet och våra behov har utvidgats i samma takt med Grano, berättar Janne Seppänen, marknadsföringschef för Boschs produkter som är avsedda för yrkesmässig användning.

Granos servicehelhet omfattar mycket mer än bara själva materialen. Bosch använder sig också av Granos tjänster för postning och lagring samt översättningstjänster. Beställningarna sker enkelt direkt via beställningskanalen My Grano, som gör det möjligt att utöver beställning av material även hantera, redigera och personifiera det.

– My Grano har varit en bra tjänst. Där kan vi direkt beställa alla nödvändiga utskriftsarbeten när vi behöver dem, berömmer Seppänen.

– Det bästa med Grano har varit lättheten. Vi får allt vi behöver över en disk. Deras serviceutbud är så omfattande, fortsätter Seppänen.

Gemensamt språk skapar förståelse

Under årens lopp har Grano och Bosch genomfört många olika projekt. Ibland har Bosch behövt material mycket snabbt och då har Granos förmåga att vara flexibel varit viktig.

– Till exempel behöver vi produkter för mässor ofta med kort varsel. Grano har kunnat svara på våra behov flexibelt och snabbt trots att de är en stor aktör. För detta förtjänar de en tumme upp, beskriver Kivimaa.

Ett av de viktigaste elementen i ett smidigt samarbete enligt Kivimaa och Seppänen är ett kundorienterat arbetssätt. De har varit mycket nöjda med sin kontaktperson, som är lätt att nå och genast vet vad kunden behöver. Ett gemensamt språk underlättar kommunikationen och bidrar till att den slutgiltiga produkten är precis som kunden önskar.

– Vi känner varandra så bra att samarbetet är mycket enkelt. Vi kan tala på vår egen slang och de förstår genast vad vi behöver. Ofta räcker det att vi kan berätta lite om våra behov, och de förstår genast vad vi vill säga, ler Seppänen.

Bästa slutresultatet genom dialog

Det bästa möjliga slutresultatet skapas ofta tillsammans. Bosch har i synnerhet uppskattat att Granos experter aktivt har delat sina egna idéer, tankar och utvecklingsförslag.

– Om vi har haft en idé har vi kunnat utveckla den tillsammans. De behärskar också alla de senaste trenderna inom branschen och trenderna kan snabbt överföras till våra produkter, berömmer Kivimaa.

– Grano har hittills lyckats varje gång och ofta till och med överskridit förväntningarna. Det har varit jättefint, säger Kivimaa.

  • Grano och Robert Bosch har samarbetat för över 10 år
  • Robert Bosch beställer alla behövliga trycksaker genom My Grano beställningskanalen
  • Grano levererar bl.a. alla behövliga butiksmaterial, broschyrer och produktkort till Bosch.
  • Samarbetet mellan Grano och Robert Bosch är byggat på förtroende och bekvämlighet
  • Grano och Robert Bosch har samarbetat för över 10 år
  • Robert Bosch beställer alla behövliga trycksaker genom My Grano beställningskanalen
  • Grano levererar bl.a. alla behövliga butiksmaterial, broschyrer och produktkort till Bosch.
  • Samarbetet mellan Grano och Robert Bosch är byggat på förtroende och bekvämlighet
Kontakta oss