Gå direkt till innehållet

Grano producerade det nya utseendet i Varuste.nets butik

Grano producerade det nya utseendet i Varuste.nets butik

Varuste.net säljer utrustning för friluftshobbyer och har vuxit från ett närköp i Tölö till en gigant inom sin bransch. Också deras nya butiks-, lager- och kontorsbyggnad i Kånala i Helsingfors är gigantisk, och Grano har producerat alla visuella ytor och ljusreklam i byggnaden.

Varuste.net är ett finländskt företag som säljer utrustning för friluftshobbyer. Företaget grundades 2004 och har på 18 år vuxit från ett närköp i Tölö till en väldigt stor aktör inom sin bransch. Hösten 2021 fick Varuste.net en ny snygg fastighet i Kånala i Helsingfors. I den nya fastigheten fungerar företagets butik, webbutik och lager.

Brand Manager Nina Pennanen har arbetat på Varuste.net sedan 2011. Hon berättar att samarbetet med Grano inleddes genom en traditionell konkurrensutsättning. Medan den nya byggnaden byggdes förnyades Varuste.nets företagsimage och företaget behövde en kunnig partner för att synliggöra den nya imagen. 

– I och med förnyelsen av företagsimagen fick vi en ny logotyp och därför behövde vi naturligtvis också ljusreklamer i den nya fastigheten. Vi tog reda på vem som gör dem och till vilket pris. Jag måste konstaterade att Grano svarade mycket tydligt hur mycket det kostar och hur produkterna levereras. Valet var därför mycket lätt, belyser Pennanen de inledande stegen i Varuste.nets och Granos välfungerande samarbete.

Kort efter att ljusreklamerna hade installerats frågade Grano av Pennanen vad annat som eventuellt kunde behövas i den nya fastigheten och butiken.

– Nu när du frågade, så behöver vi allt, berättar Pennanen att hon hade konstaterat och skrattar samtidigt.

Slutligen genomförde Grano många olika visuella ytor och informationsskyltar i Varuste.nets stora butik. I den mångsidiga butiksmiljön behövdes en massa olika produkter. De underbara ytorna med naturtemat syns både inomhus och utomhus. Utöver det stora butiksutrymmet har Grano producerat visuella ytor för lagerutrymmena för att förbättra personalens trivsel.

 – Vi håller på att planera mer och genomför nya projekt även för närvarande. För tillfället håller vi på att producera skyltar till provhytterna och planera dekorering av kontorsutrymmena, säger Maija Hirvonen, Granos nyckelkundschef.

Grano har en viktig roll i att komma med nya idéer

Maija Hirvonen berättar att Grano gör sitt bästa för att hjälpa Varuste.net genom att komma med idéer och tekniska lösningar. Varuste.net har också haft sådana lösningar i sin butik som traditionellt inte används i butiksmiljöer.

Som exempel nämner Hirvonen pappsvanar som hänger från taket och andra hängbara dekorationer som lämpar sig för olika teman. 

– Det har varit underbart att våra idéer välvilligt har tagits emot, berättar Hirvonen om samarbetet med Varuste.net.

Nina Pennanen håller med och berömmer Granos idérikedom. 

– Jag får sådana rekommendationer och tankar av Grano som jag inte nödvändigtvis själv hade kunnat tänka på. Därför har samarbetet alltid varit bekymmersfritt. Grano ger oss förslag till lösningar och tillsammans funderar vi på vilka av dem som är lämpliga med tanke på budgeten, säger Pennanen. 

– Det är jättekul att ha en sådan partner som har planerat flera butiker och skyltningar. Varuste.net har som mål att människor blir inspirerade i vår butik – och så klart att de också hittar det de söker, fortsätter hon.

”Dessa människor vet vad vi behöver”

Nina Pennanen berättar att hon inte visste mycket om Grano när hon för första gången började konkurrensutsätta de visuella ytorna som behövdes i Varuste.nets nya fastighet. Situationen var också utmanande på grund av att den nya fastigheten inte ännu var färdig och många saker fanns bara i form av planer på papper eller på skärmen. 

– När man skickar förfrågningar om sådana saker som man ännu inte själv är säker på, känner man sig mycket spänd, konstaterar Pennanen. 

– Grano gav mig svar på frågor som jag inte nödvändigtvis ens hade hunnit ställa. När jag själv känner att partnern vet vad vi behöver är det lätt att fortsätta diskussionen. Jag känner att jag vill jobba med de här människorna.

Pennanen berättar att Varuste.net ganska snabbt fattade Granos stora storlek, idérikedom och mångsidighet.

– Alltså, de här människorna är ju mycket arbetsamma, berättar hon om sina tankar och säger att hon uppskattar ett sådant partnerskap där det finns utrymme för nya idéer.

– Alla detaljer som behövs i butiken finns inte nödvändigtvis färdigt men kan produceras, sammanfattar hon sina tankar.

Varuste.nets lokaler är fyllda med visuella ytor

Varuste.nets butik är fylld med skyltar och dekorationer som Grano har producerat. Utöver traditionella hängande avdelningsskyltar pryds bakgrunden till Varuste.nets kassor av stora belysta ytor med snygga naturbilder. Också försäljningsdiskarna överensstämmer med temat, och naturligtvis även butiksfönstren, av vilka en del innehåller bakgrundsbelysta tyger till skillnad från traditionella tejpningar. Då det är mörkt strålar de stora tygerna på butiksfönstren långt utanför butiken.

Utöver butiksutrymmet har Varuste.net också satsat på trivseln på arbetsplatsen genom att dekorera sina lagerutrymmen med gigantiska utskrivna ytor. De berättar att de håller på att dekorera kontorsutrymmena tillsammans med Grano.

Samarbetet som inleddes av Maija Hirvonen flyttades senare till Granos kluster för handelsbranschen. Numera ansvarar nyckelkundschef Nina Koski för Varuste.nets tjänster.

Nina Pennanen berättar att ändringen av ansvarspersonen skedde utan problem och berömmer Grano för deras kundorienterade arbetssätt.

– Hos Grano besvaras mina förfrågningar alltid av någon som kan, kommer och gör. När kontaktpersonen byts ut, eller om en viss expert anvisas för ett visst projekt, har jag alltid känt att alla nya personer inskolas väl i gruppen, säger Pennanen och tillägger att god personkemi också är mycket viktig.

 – Jag har alltid ett kompetent team kring mig. Det känns bra eftersom vi gör detta tillsammans och med människor. Handelsbranschen är bekant för Grano och jag behöver inte heller motivera varför vi behöver en viss stämning i vår butik eller hurdan den är. De vet nog. 

”Ett stort företag vars verksamhet koordineras väl" 

Nina Pennanen anser att Grano är ett mångsidigt och stort företag vars verksamhet är välkoordinerad. Hon uppskattar att hon kan kontakta vissa kontaktpersoner. Efter kontakten börjar det ske.

– Grano söker internt den kompetens och de personer som behövs. Jag behöver bara ringa Maija eller Nina och som genom ett trollslag är montörerna och lyftanordningarna på plats – och bilderna dyker upp på väggen, säger Pennanen som ett exempel.

– Det stora företagets kraft gör att sakerna faktiskt framskrider. Saker levereras och kommer och projektens tidtabeller har inte berott på Grano.

Pennanen tycker att man för sällan tackar och ger positiv respons, varför hon vill tacka Grano.

– Stort tack för det framgångsrika samarbetet och för att ni sätter er in i och förstår kundens affärsverksamhet. Det är nyckeln till att alla våra lokaler kan se ut så som de ska, tackar Nina Pennanen i slutet av intervjun.

– Jag har alltid ett kompetent team kring mig. Det känns bra eftersom vi gör detta tillsammans och med människor.

Nina Pennanen

Brand Manager, Varuste.net

 • case-varustenet-Grano producerade visuella ytor, ljusreklamer och butiksskyltar för Varuste.net.
 • Utöver butiksutrymmet har Varuste.net också satsat på trivseln på arbetsplatsen genom att dekorera sina lagerutrymmen med gigantiska utskrivna ytor.
 • Nina Pennanen håller med och berömmer Granos idérikedom.
 • Som exempel nämner Hirvonen pappsvanar som hänger från taket och andra hängbara dekorationer som lämpar sig för olika teman.
 • Slutligen genomförde Grano många olika visuella ytor och informationsskyltar i Varuste.nets stora butik.
 • ör tillfället håller vi på att producera skyltar till provhytterna och planera dekorering av kontorsutrymmena, säger Maija Hirvonen, Granos nyckelkundschef.
 • case-varustenet-Grano producerade visuella ytor, ljusreklamer och butiksskyltar för Varuste.net.
 • Utöver butiksutrymmet har Varuste.net också satsat på trivseln på arbetsplatsen genom att dekorera sina lagerutrymmen med gigantiska utskrivna ytor.
 • Nina Pennanen håller med och berömmer Granos idérikedom.
 • Som exempel nämner Hirvonen pappsvanar som hänger från taket och andra hängbara dekorationer som lämpar sig för olika teman.
 • Slutligen genomförde Grano många olika visuella ytor och informationsskyltar i Varuste.nets stora butik.
 • ör tillfället håller vi på att producera skyltar till provhytterna och planera dekorering av kontorsutrymmena, säger Maija Hirvonen, Granos nyckelkundschef.

 

Artikeln har publicerats 7.11.2022 och den har uppdaterats 1.09.2023.
Kontakta oss