Gå direkt till innehållet

Grano tillverkade och monterade alla informationsskyltar i ÅUCS nya T3-sjukhus

– Vi har en stor byggnad med ett stort antal patienter. Vi har totalt 24 enheter och årligen cirka 100 000 kunder. Byggnaden är ny för såväl kunderna som för oss och därför behövde vi klara informationsskyltar ända från ingången till olika platser, betonar Jukka Ukkonen, ÅUCS sjukhusplanerare.

Grano valdes till leverantör av skyltningen genom konkurrensutsättning. ÅUCS hade redan en skyltningsplan som omfattade skyltar både utomhus och inomhus samt förbindelser till andra byggnader. Vi behövde bara en lämplig leverantör.

– Grano vann konkurrensutsättningen och levererade alla informationsskyltar enligt vår skyltningsplan. Konkurrensen var öppen för alla och därför fick man inga extra poäng för inhemskt ursprung, men i detta fall gick det så bra att en inhemsk aktör vann, gläder sig Ukkonen.

Skyltarna ska vara tydligt synliga redan utomhus, långt innan kunden kommer till ingången. När kunden kommer in i sjukhuset genom dörrarna styrs hen i rätt riktning, i något större skala i början. När kunden går vidare får hen närmare instruktioner till exempel när hen närmar sig rätt avdelning.

– Informationen om rätt plats sprids längs hela vägen. Den färgvärld som används hjälper kunden att veta på vilken våning hen befinner sig och om hen överhuvudtaget fortfarande är på samma våning om hen till exempel byter avdelning, berättar Ukkonen.

Fokus på flexibilitet och snabb leverans

Leveransen av informationsskyltar för ett helt sjukhus var Granos första projekt av detta slag.

– Sjukhusmiljön var ny för Grano och detta syntes för oss som en stark vilja att genomföra våra förändringar och önskemål enligt en snabb tidtabell. Ett bra exempel på Granos kompetens var att de själv framförde lämpliga förslag och alternativ för genomförandet. Vi visste endast vad och vart vi vill instruera och vad en enskild skylt ska innehålla. Grano presenterade olika produkter för att illustrera hur skyltarna kan genomföras, beskriver Ukkonen.

Enligt Ukkonen var det bästa med samarbetet att ÅUCS hade en direkt kontakt till Granos designer och organisationens ledning. Under monteringsarbetet fanns det också en direkt kontakt till montörerna. I synnerhet berömmer Ukkonen Granos montörer för deras yrkesskicklighet.

– Jag kan rekommendera Grano till alla slags aktörer. Till exempel var flexibiliteten och den snabba leveransen av varorna stora fördelar för oss.

Jukka Ukkonen, ÅUCS sjukhusplanerare

 

Artikeln har publicerats 7.03.2022 och den har uppdaterats 1.09.2023.
Kontakta oss