Gå direkt till innehållet

Miljöhuvudstadens marknadsföringsmaterial får ett nytt liv

Lahtis valdes till Europas miljöhuvudstad 2021 och är föregångare i miljöverksamhet. Miljöfrågor är allas gemensamma sak och staden har velat nå projektets olika målgrupper så bra som möjligt genom sin kommunikation. I samarbete med Grano har man kunnat säkerställa att projektets marknadsföringsmaterial produceras och återanvänds så miljövänligt som möjligt.

Titeln Europas miljöhuvudstad delas årligen ut till en europeisk stad. Lahtis valdes till Europas miljöhuvudstad tack vare sitt långsiktiga arbete och sina modiga miljöåtgärder. Den nuvarande situationen har uppnåtts i tätt samarbete med områdets kommuner, invånare och flera olika aktörer.

– Vi är mycket stolta över att Lahtis är Europas miljöhuvudstad i år. I bakgrunden finns långsiktigt arbete med miljöfrågor, betonar Saara Piispanen, kommunikationschef för projektet Europas miljöhuvudstad.

Material som kan återvinnas och återanvändas

Med tanke på marknadsföringen av projektet Miljöhuvudstaden har det varit mycket viktigt att också de material som används kan produceras och återvinnas så miljövänligt som möjligt. Samarbetet med Grano har gjort det möjligt att använda materialen två gånger eller återvinna dem.

– Möjligheten att återvinna materialen har varit en mycket viktig fråga för oss, eftersom vi på så sätt sparar både energi och material, berättar Piispanen. 

Grano strävar efter att i sin produktion använda så lite sådant material som inte kan återvinnas som möjligt. Återanvändning av material och minimal belastning på miljön beaktas i alla skeden av produktionsprocessen. På grund av detta har samarbetet med Lahtis stad och projektet Miljöhuvudstaden varit en stor ära för Grano.

– Alla flaggor, banderoller och annat kommunikationsmaterial kan antingen återvinnas eller användas två gånger. Det är verkligen fint att Lahtis valde oss som sin samarbetspartner eftersom vi ständigt strävar efter att i all vår produktion på olika håll i Finland utveckla produkter med mindre miljökonsekvenser, gläder sig Lasse Järvinen, produktchef på Grano.

Tack vare Grano har allt varit enkelt 

Miljöfrågorna berör varje invånare i staden. Genom marknadsföringen av projektet Miljöhuvudstaden vill man nå projektets alla målgrupper i så stor utsträckning som möjligt. På grund av att det finns flera målgrupper ska marknadsföringen ske där människorna befinner sig i sin vardag. Ett bra exempel på detta är väggreklam på idrottsstadion.

– Vi har även frågat invånare var de har fått information om projektet Miljöhuvudstaden. Invånarna har nämnt utomhusreklam som en viktig faktor, säger Maria Ansas, projektets marknadsförings- och kommunikationsexpert. 

Piispanen och Ansas är mycket nöjda med hur lätt samarbetet med Grano har varit. Till exempel monteras banderoller och vimplar på plats och hämtas bort när de inte längre kan användas. Grano ansvarar också för att materialen återvinns och återanvänds.

– Globe Hope har tillverkat olika påsar och kassar av våra banderoller, vimplar och flaggor. Produkterna har bland annat lottats ut och getts i gåva, berättar Ansas.

– Samarbetet med Grano har fungerat mycket bra. De har aktivt lyft fram dessa möjligheter till återvinning av material och hjälpt oss med att återanvända dem,

 

Saara Piispanen

Artikeln har publicerats 5.10.2022 och den har uppdaterats 1.09.2023.
Kontakta oss