SDP automatiserade produktionen av sina valaffischer med hjälp av EMMi Datacloud

Finlands Socialdemokratiska Parti, SDP, är ett politiskt parti med nästan 40 000 medlemmar. SDP:s mål är ett samhälle där frihet vinner tyranneri, humanitet intolerans och rättvisa själviskhet. SDP var en av vinnarna i riksdagsvalet våren 2023 då partiet placerade sig på tredje plats. SDP litade på Grano vid produktionen av affischer för riksdagsvalet. 

Vår uppfattning om ett visst parti kan lätt vara kopplad till vissa politiker och personer som kandiderar i ett val. Bakom varje parti finns dock ett stort antal anställda experter, aktiva och frivilliga, som alla möjliggör partiets verksamhet genom sitt arbete. Detta gäller även för SDP. Organisationschef Pekka Tuuri har arbetat vid partiet i över sex år.

– Till exempel vid val finns det ofta ett tiofaldigt antal aktiva och frivilliga per en kandidat. De utför viktigt arbete och för budskapet vidare till dem som röstar, betonar Pekka. 

Under val har kandidaterna alltid egna kampanjer. Dessutom genomför SDP riksomfattande och regionala kampanjer som leds och koordineras på partikansliet i Helsingfors, i valkretsar och kommuner. Trots att enskilda kandidater kan föra sina kampanjer så som de vill har partiet som mål att hålla fast vid en gemensam tongång och till exempel en enhetlig visuell image. 

– Det kan naturligtvis också finnas sprickor och solon däremellan men helheten ska dock inte se ut som ett kaos för utomstående. Det skulle minska förtroendet. Vi strävar alltså efter en viss enhetlighet, konstaterar Pekka.

Ombrytningsarbetet blir betydligt snabbare och enklare

En mycket synlig del av SDP:s visuella image under val är i synnerhet valaffischer. Partiet använde Granos EMMi Datacloud och Projekthanteringstjänst för första gången vid välfärdsområdesvalet 2022. Innan Datacloud togs i bruk ansvarade valkretsarna själva för att fylla i affischmallarna och trycka affischerna för val, och data fanns inte på en och samma plats. Nu kan allt detta skötas centraliserat med hjälp av Datacloud. Datacloud är en tjänst som gör det möjligt att med hjälp av datahanteringsautomation påskynda processen för produktion av marknadsföringsmaterial. 

– Datacloud konverterar bilder och data automatiskt exempelvis till vikta kataloger, produktkort, prismärkningslappar eller – såsom i SDP:s fall – valaffischer. Data matas in i Datacloud som en Excel-fil eller via ett gränssnitt. I Datacloud samlas bilderna och uppgifterna om kandidater till en helhet som kan behandlas i webbläsaren. Med hjälp av tjänstens funktioner för förhandsgranskning kan man snabbt försäkra sig om att informationen i ombrytningsfilen är korrekt. Efter att data har laddats ned i tjänsten flyttar Datacloud med en knapptryckning bilderna och uppgifterna till rätt plats i ombrytningsfilerna som producerats på förhand. Slutresultatet är beroende på fallet antingen en helt färdig eller en nästan färdig ombrytnings- eller tryckfil, berättar Granos serviceexpert Pyry Kunnas.

– När vi har alla data som behövs för valaffischen – kandidatens foto, namn, ålder, kandidatnummer och så vidare – kan vi överföra uppgifterna från vårt medlemsregister via gränssnittet direkt till rätt plats i affischen. Och simsalabim, vi har en färdig affisch! Datacloud automatiserar alltså i praktiken ombrytningsarbetet som tidigare har varit mycket tröttsamt manuellt arbete för grafikerna. Nu kan de använda sin tid för mer kreativt arbete, sammanfattar Pekka. 

Efter en lyckad produktion av affischer för välfärdsområdesvalet beslutade man att fortsätta samarbetet med Grano också vid riksdagsvalet. Affischer för riksdagsvalet beställdes centraliserat via Datacloud runt om i Finland.

Färdigt material direkt till tryck

På basis av samma kandidatdata kan man vid sidan av valaffischer producera till exempel landsvägsreklam och annat marknadsföringsmaterial. Utöver den automatiska överföringen av information och ombrytningsarbetets snabbhet berömdes också möjligheten att kommentera provtryck i EMMi Projekthanteringstjänst. Det är smidigare att lämna kommentarer och godkänna material än tidigare, och oftast behövs det inte ens stora förändringar. Om materialen dock behöver finslipas kan detta göras direkt via Granos Premedia. Enkla korrigeringar kan så klart också göras själv.

– En fördel med Grano är att affischer eller exempelvis landsvägsreklam går direkt till tryck genast efter att vi har godkänt materialen efter eventuella kommentarer. Det tar i genomsnitt fem dagar för att få materialen på fältet efter att vi klickar på Ja-knappen, säger Pekka.

”Vi får många skalfördelar tack vare denna lösning”

Användningen av Datacloud och Projekthanteringstjänst har gett SDP:s visuella image önskad enhetlighet. Kvalitetskontrollen har blivit mycket bättre och lättare då marknadsföringsmaterial kan skapas och godkännas på en plattform. Man kan också lita på att materialen är korrekta, eftersom de baserar sig på granskade data som samlats in direkt från medlemsregistret samt på godkända basmaterial.

– Det händer inte längre till exempel att vi får se en reklam med felaktig logotyp när vi är ute på stan. Tidigare var detta möjligt om en enskild grafiker inte läste igenom våra visuella anvisningar noggrant. Ett sådant här system kostar ju alltid något, men fördelarna som det ger vår verksamhet är betydande. Att saker och ting fungerar snabbt och enkelt är värt investeringen. Kandidaterna kan koncentrera sig på valarbetet och möten med människor och behöver inte fundera på om deras namn och kandidatnummer är korrekta, beskriver Pekka. 

– Samarbetet med Grano har fungerat smidigt och de tar god hand om sina kunder. Det är fint att sådana här olika lösningar erbjuds aktivt. Jag känner att vi har gjort något på ett nytt och förnuftigt sätt och sparat tid. Vi får många skalfördelar tack vare denna lösning, sammanfattar Pekka.

 

 • SDP automatiserade produktionen av sina valaffischer med hjälp av EMMi Datacloud
 • SDP litade på Grano vid produktionen av affischer för riksdagsvalet.
 • Användningen av Datacloud och Projekthanteringstjänst har gett SDP:s visuella image önskad enhetlighet.
 • SDP använde Granos EMMi Datacloud och Projekthanteringstjänst för första gången vid välfärdsområdesvalet 2022.
 • Samarbetet med Grano har fungerat smidigt och de tar god hand om sina kunder.
 • SDP får många skalfördelar tack vare Granos EMMi Datacloud
 • SDP automatiserade produktionen av sina valaffischer med hjälp av EMMi Datacloud
 • SDP litade på Grano vid produktionen av affischer för riksdagsvalet.
 • Användningen av Datacloud och Projekthanteringstjänst har gett SDP:s visuella image önskad enhetlighet.
 • SDP använde Granos EMMi Datacloud och Projekthanteringstjänst för första gången vid välfärdsområdesvalet 2022.
 • Samarbetet med Grano har fungerat smidigt och de tar god hand om sina kunder.
 • SDP får många skalfördelar tack vare Granos EMMi Datacloud
Kontakta oss