Tillbaka

Insikt, innovation, uppfinning – och till slut en snilleblixt av Timo Tikkanen från Nordisk Film, det vill säga att ägna en fjärrstyrd mediepylon Digital Signage åt butikspromotionen av PS4-produkter.

Mediepylon, pelare, stånd – precisionsmediet för marknadsföring av varumärken som Granos kundrelationschef Pertti Hänninen ursprungligen utvecklade för en riksomfattande affärskedja har många namn.

Nordisk Film importerar PlayStation. Timo Tikkanen som svarar för detaljhandelsmarknadsföringen har som uppgift att värna om marknadsledarens varumärke och få synlighet för PS4-produkterna på den marknadsstyrda finländska marknaden. När Hänninen och Tikkanen träffades var resultatet en helt ny promotionslösning för PlayStation. De första mediepylonerna för PS står redan i utvalda stormarknader i huvudstadsregionen.

– I den finländska handelsstrukturen spelar stormarknader en betydande roll. Synligheten i affärer kräver lösningar som avviker ganska mycket från den europeiska praxisen. Via Sony får vi mycket material. Det lämpar sig emellertid inte alltid för våra ändamål eftersom materialen ofta är så stora och dyra. Enbart fraktkostnaderna för stora material är så höga att det lönar sig att använda pengarna till egna, mera kulturbundna lösningar, förklarar Timo Tikkanen.

Tekniskt behändigt

Mediepylonen Digital Signage är ett mångsidigt digitalt medium som också kan skräddarsys individuellt. Dess medieytor kan vara antingen fasta eller mobila och innehållet bestå av videor, bilder, animationer, ljud, text och annan information som man hämtar ur andra system. När skärmen har kopplats till nätet, hanterar man pylonen via webbläsaren med hjälp av ett fjärrstyrningsprogram och en molntjänst. Detta möjliggör enhetsoberoendet, det räcker att man har tillgång till internet.

– Jag kan lägga till och även tidsinställa innehåll i pyloner genom att dra och släppa. Från Sony får vi gott innehåll hela tiden. Dessutom kan man i pyloner placera affärsspecifikt material, såsom erbjudanden.

En mediepylon på hjul är lätt att flytta omkring. Den kan användas i olika sammanhang från offentliga platser till företag, reklam, promotioner, mässor, guidningar, såväl inomhus som utomhus.

Grano känner till handelssektorn och erbjuder insiktsfulla, nyckelfärdiga lösningar. Det är ett stort trumfkort även för Tikkanen från Nordisk Film. Dessutom kan Grano erbjuda hela produktionskedjan från uppbyggande av ett varumärkesutseende på pylonen till riksomfattande logistik. Det är alltså fråga om såväl kompetens som kostnadseffektivitet.

Upplevelser på de bästa platserna

PlayStation kom till Finland 1995 och är numera den obestridda ledaren på den finländska konsolspelsmarknaden.

PS4 lanserades 2013. Tikkanen förutspår att julen i år blir alla tiders PS-jul, så omfattande och mångsidigt är spelutbudet vid årets slut. När produktionshelheten är i kompetenta händer kan Tikkanen fokusera på det väsentliga – att värna om varumärket och sätta fart på handeln.

– Hittills har tyngdpunkten legat på demoställ, vilket inte har varit helt oproblematiskt. Ställ har traditionellt placerats i det yttersta hörnet på elektronikavdelningen som ibland har blivit närmast något av en lekhörna för barn. Slitna spelkontroller och en mörk demoskärm främjar inte budskapet om ett utmärkt varumärke.

Tikkanen från Nordisk Film är entusiastisk! Mediepyloner möjliggör mångsidiga mobila och varierande innehåll, viktig kundinformation om till exempel tidsschemat för release av nya spel, affärsspecifika erbjudanden och framför allt upplevelserika stunder i spelvärlden.

– Vi vill få mera synlighet vid huvudgången eller varför inte på livsmedelsavdelningen i affärer. Spel har blivit en allmänt accepterad fritids- och kulturform och vunnit gedigen popularitet. Tack vare finländska spelfirmor anses branschen också vara en framväxande affärssektor.

Det är inte heller någon obetydlig glädje- och stolthetskälla att man är så intresserad av innovationen på Sonys huvudkontor i London. Som bäst undersöker man på huvudkontoret hur det finländska konceptet skulle fungera på andra håll i Europa.