Grano licensierade sitt kunnande om skyddsutrustning till världen och startade massaproduktion av skyddsutrustning i Finland

Grano startade massaproduktion av skyddsutrustning i Finland

Finska produktionsbolaget för marknadskommunikation Grano inleder med en licensmodell internationell export av kunnande om produktion av skyddsutrustning för skötsel av coronaviruspatienter. Produktutvecklingen har redan hämtat de första beställningarna i Finland och produktionen inleds med 100 000 stycken i veckan.

Grano Oy har utvecklat och patenterat den första finländska produktplanen och produktionsmodellen för andningsbara skyddsförkläden med ärmar, som är viktiga inom hälsovården och vården av coronaviruspatienter. De har också startat de första leveranserna till sina finländska kunder.

Designen och produktionsmodellen av det andningsbara skyddsförklädet har lagts upp som ett komplett licenspaket med vilken produktionsbolag eller tryckerier inom marknadskommunikation var som helst i världen snabbt kan starta den för hälsovården så livsviktiga produktionen. Modellen ger en plattform där man även framdeles snabbt och effektivt kan producera skyddsutrustningar.

“På grund av coronaviruset har hälsovården i hela världen en enorm brist på skyddsutrustningar som andningsbara skyddsförkläden. Enbart i Finland behöver sjukhusen över 100 000 förkläden om dagen. Vår licens ger produktionsanläggningar och tryckerier en färdig produktionsmodell för en testad skyddsutrustning och möjliggör snabbt inledande och utvidgande av produktionen”, säger Pekka Mettälä, verkställande direktör för Grano.

Grano har utvecklat produkten och produktionsmodellen i samarbete med Arbets- och näringsministeriets ANM:s projekt för att befrämja den inhemska tillverkningen samt Teknologiska forskningscentralen VTT. Licensmodellen uppstod efter snabb produktutveckling och nu inleder Grano licensförsäljning till produktionsbolagen och tryckerierna i Finland och de nordiska länderna.

“Redan i början av coronapandemin började vi snabbt undersöka våra möjligheter att utveckla och producera skyddsutrustningar för sjukhusen i Finland. Vi jobbade nästan dygnet i runt för att hjälpa den finska hälsovården i det svåra läget. Genom produktutvecklingen av skyddsförklädet skapade vi licensmodell visavi produktion och nu kartlägger vi kunder och samarbetspartners i Finland och övriga nordiska länder”, säger Jani Ojanen chef för Granos storbildsproduktion.

Utvecklingsarbetet har redan hämtat de första beställningarna i Finland. Namnet på kunderna kan inte ännu i detta skede publiceras. Grano förmår producera sammanlagt 100 000 förkläden i veckan vid sina enheter i Helsingfors, Vanda, Kuopio och Jyväskylä. Förklädena tillverkas av ett ytbelagt och andningsbart fibertyg som levererats av Walki Group och det är testat och säkrat av SGS Fimko. Tyget i skyddsförklädena bör andas, annars är de olidliga att använda.

“Coronaviruspatienter kan inte vårdas utan adekvat skyddsutrustning. Det är oerhört viktigt att snabbt och till rimliga kostnader kunna tillverka dem i hemlandet. Finlands hälsovård kan inte fungera genom att helt vara beroende av utländska leverantörer”, säger Granos verkställande direktör Mettälä.

Tack vare starten för produktion av skyddsförkläden kan Grano Oy avlysa sin personals permitteringar. Det är även möjligt att öka produktionen hos Grano och inom entreprenadkedjan, vilket skulle skapa nya arbetsplatser.

“Personalen på Grano har en stark vilja att hjälpa såväl Finland som företagen och befolkningen i landet att rida ut det exceptionella läget. Vi har mest produktionsenheter i Finland som lämpar sig till produktionen av skyddsförkläden och vi har kunnat ordna produktutvecklingen och produktionen väldigt snabbt för ett nationellt behov. Det är fantastiskt att kunna hjälpa hälsovårdens yrkesfolk som tar hand om finländarna”, säger Pekka Mettälä.

Mer information

Pekka Mettälä
verkställande direktör, Grano Oy
040 5042019
pekka.mettala@grano.fi
linkedin.com/in/pekkamettala

 

Grano startade massaproduktion av skyddsutrustning i Finland

 

Artikeln har publicerats 22.05.2020 och den har uppdaterats 17.06.2020.