Gå direkt till innehållet

Coronameddelande: Ofta frågat – Grano besvarar

Coronameddelande: Ofta frågat – Grano besvarar

Granos Coronameddelande

Så som i hela finska samhället, har även Grano påbörjat undantagsåtgärder för att hindra spridningen av coronaviruset covid-19. Trots situationen är Granos funktionsförmåga fortfarande på det normala stadiet. Nedan finns allmännaste frågor och svar, hur Grano är förberedd för coronaviruset och säkerställer tillgången till tjänsterna.

Hur finns Granos tjänster till handa?

Alla våra tjänster finns till hands som normalt. Eftersom de största publikevenemangen är inställda, hjälper vi våra kunder på alla sätt att hitta sådana marknadsförings- och kommunikationsmedel, som håller våra kunders hjul i rörelse under den rådande situationen. T.ex. i stället för de inställda mässorna, kan man nå målgrupperna via elektroniska eller traditionella direktförsäljningens medel, vars förfrågan har under den senaste tiden kraftigt ökat. Med hjälp av Granos datahanteringstjänst lindrar man däremot bl.a. flytet på distansarbetet. Nu är det bra tid för att fundera på t.ex. fönstertejp- ningar, vilkas montering lyckas tryggt utomhus, genom att komma ihåg säkerhetsavståndet.

Granos försäljning hjälper inom tjänsternas alla möjligheter. Noggrannare kontaktuppgifter hittar du på www.grano.fi/sv-fi/kontakt.

Hur säkerställer ni de rätta arbetssätten och leveranstryggheten?

Grano har tagit i bruk flera interna och externa arbetssätt, som förbättrar säkerheten. Dessa följer minst stadsrådets rekommendationer.

 • Distansarbetet har tagits i bruk i alla arbetsbeskrivningar, där det är möjligt.
 • Alla interna möten hålls som virtuella möten. Likväl kundmöten och andra intressentmöten sköts i första hand på distans. Möten ansikte mot ansikte ordnas endast om det absolut är nödvändigt. Arbetsresor utomlands samt till företagets interna träffar är helt förbjudna.
 • Inom produktionen har det givits instruktioner på att all överlopps rörelse minskats till minimi även för den egna personalens del. Tillsvidare ordnar inte Grano kundbesök eller auditeringar i sina produktionsenheter. I utrymmena uträttar enbart de nödvändigaste intressentgrupper sina ärenden, så att materialleveranserna, städningen och servicen kan möjliggöras problemfritt.
 • Inom produktionsutrymmena har personalen fått helhetliga instruktioner för hygienen, skiftesbyten, arbetssätt och kommunikationen.
 • Granos breda och riksomfattande affärsnätverk garanterar produktionssäkerheten. Beställningar kan smidigt förflyttas mellan enheterna, ifall sjukfall eller leveransutmaningar skulle förekomma i någon enhet. Granos helhetskapacitet räcker utmärkt även i denna undantagssituation.

Hur sköter ni konkret hygienen i era kundtjänster?

Vi försöker för vår del hindra spridningen av coronaviruset genom att skydda vår egen personal och säkerställa vår leveransförmåga. Pga. detta har vi skärpt vår hygienpraxis.

 • Vi rengör alla ytor regelbundet och desinficerar de virusmottagliga platserna, så som betalningsterminalen, kassorna och diskarna. För tillfället tar vi inte vid våra servicediskar emot kunder med förkylningssymtom. Kunderna har blivit informerade om denna praxis och meddelandena finns även på dörrarna till kundservicen.
 • Avhämtningsautomaterna är i bruk i Helsingfors i Nyland, Kouvola, Lahtis, Tammerfors och Åbo. M.hj.a. avhämtningsautomaternas användning kan vi minska fysisk kontakt.
 • På kontoren följer vi THL:s instruktioner för att förebygga coronaviruset. Dessutom gynnar vi alltid då det är möjligt elektroniska material och servicekanaler. Delvis har även kundtjänsten övergått till att jobba på distans.

Hur sköter ni hygienen kring kundleveranserna och monteringarna?

Vi försöker trygga säkerheten för våra kunder, Granos sändebud och montörerna under coronavirusepidemin och vi hindrar för vår del viruset från att spridas.

Vi har givit instruktioner till vår kurirtjänst enligt följande:

 • Kurirerna har fått instruktioner för att använda arbetshandskar
 • Handtvätt och användning av handdesinficeringsmedel har poängterats på avsändningsavdelningen. Förutom detta finns det handdesinficeringsmedel i alla kurirbilar.
 • Vid överlåtande undviker man onödig handkontakt
 • Kurirerna fungerar graderat på avsändningsavdelningen och de minimaliserar sin tid i produktionsutrymmena.
 • Om kunden givit specifika, avvikande instruktioner gällande leveranserna, följer vi naturligtvis dom.

Förutom detta har vi gett instruktioner till vår montörverksamhet enligt följande:

 • Montörerna har anvisats att i mån av möjlighet använda även skyddsglasögon.
 • Handredskapen rengörs regelbundet med desinficerande rengöringsmedel.
 • Inomhus hos kunderna används enligt behov munskydd.
 • Granos egna montörutrymmen är isolerade enbart för montörernas bruk.
 • Montörerna verkar inom större monteringsprojekt i smågrupper.
 • Kunden kontaktas alltid först för tidtabellernas och den allmänna situationens del.

Vi går igenom en särskild riskanalys, i vilken man observerar bl.a. följande:

 • har kunden objektrelaterade, specifika direktiv
 • säkerställer Granos handlingsmönster
 • tar reda på, kräver monteringsobjektet isolering av den övriga verksamheten

Vilka kontaktkanaler rekommenderar ni?

Vi ber dig kontakta vår riksomfattande kundbetjäning per telefon: 0291 800 400 (vardagar kl. 8–16), eller skicka e-post: kundservice@grano.fi. Du når kundbetjäningen även under kontorstid på grano.fi-sajten via chat-servicen.

Vår försäljningspersonal kan kontaktas per telefon och via e-post som normalt. Noggrannare kontaktuppgifter hittar du på www.grano.fi/sv-fi/kontakt. Dessutom hanteras och levereras kontakt- och offertbegäran, som kommit via nätsidornas elektroniska blanketter, som normalt.

Alla våra elektroniska beställningskanaler (My Grano, EMMi, SokoPro, Språktjänsternas kundportal och Grano Shop) fungerar som normalt.

Artikeln har publicerats 26.03.2020 och den har uppdaterats 21.12.2020.