Tillbaka

Grano_HirvonenBackRosendahl_kuvaEsaSiltaloppi.jpg

Marknadsledaren inom den grafiska branschen, Grano Oy, centraliserar branschen och har köpt tryckeriet Oy Fram Ab. Genom företagsköpet fortsätter Grano sin tillväxtstrategi och förstärker märkbart sin marknadsandel i västra Finland. Fram inklusive samtliga anställda fortsätter sin verksamhet som ett dotterbolag inom Grano koncernen. Grano, som är verksamt i Finland och Estland, sysselsätter efter företagsköpet cirka 850 personer och dess omsättning kommer under den kommande räkenskapsperioden att uppgå till cirka 100 miljoner euro.

”Den grafiska branschen är för tillfället i en fas med stora förändringar. Den interna konkurrensen inom branschen är hård, pappersförbrukningen minskar och digitaliseringen håller på att förnya hela branschen. Det är endast föregångare som klarar av förändringen. Verksamheterna centraliseras och kvaliteten samt effektiva processer lyfts fram. Den inhemska marknaden växer inte inom den traditionella tryckeribranschen. Trots den hårda konkurrensen måste man samtidigt kunna utveckla sig. Detta kräver att aktörerna har resurser och förmåga att investera i framtiden. Förändringen kommer till uttryck i form av stark konsolidering och där är det vi som visar vägen”, konstaterar Jaakko Hirvonen, verkställande direktör för Grano Oy.

Förvärvet av Fram svarar på våra kunders förändrade behov. Kunderna söker efter lösningar, där det digitala och det tryckta kompletterar varandra. ”Kunderna vill att det ska vara lätt och värdesätter heltäckande service, där man får allt över en disk. Hos Grano är denna helhetsservicekedja under kontroll och kunderna får mera nytta av de digitala tjänster som vi erbjuder vid sidan av den traditionella tryckeriservicen”, konstaterar Oy Fram Ab:s verkställande direktör Jan Rosendahl nöjt. Fram grundades 1910 och under företagets över hundraåriga verksamhetshistoria, har det intagit en stark ställning bland den nuvarande kundkretsen. 

”Jan har lotsat Fram i över 20 år och under den tiden har företaget gjort starka resultat och under de senaste åren kunnat utveckla sin verksamhet med kassaflödet. Vi vill fortsätta verksamhetens kundorienterade vidareutveckling och för vår del, som Grano, också lära oss av Frams effektiva och optimerade produktionsprocess”, framhäver Granos regiondirektör för Vasaregionen Mikael Back. 

Företagsköpet omfattar även beställnings- och lagringssystemet Printbox. ”Ett bra exempel på det kundinriktade utvecklingsarbetet, är Frams eget webbaserade system för beställning och hantering av trycksaker, där en standardbeställning kan göras på tio sekunder”, fortsätter Back.

Mer information:

Jaakko Hirvonen
verkställande direktör, Grano Oy
p. 0400 522 041, jaakko.hirvonen@grano.fi 

Mikael Back
Regiondirektör, Grano Oy
p. 050 520 6203, mikael.back@grano.fi

Jan Rosendahl
verkställande direktör, Oy Fram Ab
p. 0500 669 069, jan@fram.fi

 

Grano är marknadsledare inom den grafiska branschen i Finland. Vi tillverkar digitala produkter och trycksaker, produkter kring marknadsföring samt lösningar som underlättar och utvecklar våra kunders affärsverksamhet. Granos tjänster finns tillgängliga på 25 orter från Helsingfors till Uleåborg. Granos huvudägare är det börsnoterade investeringsbolaget Panostaja Oyj. Den näst största ägaren är scoutkåren Turun Metsänkävijät ry och resten ägs av företagets operativa ledning.Grano Oy sysselsätter cirka 800 yrkesmän/kvinnor och företagets omsättning uppgår till cirka 92 miljoner euro.
grano.fi 

Oy Fram Ab grundades 1910 och är ett företag inom den grafiska branschen i Vasa. Oy Fram Ab har till sitt förfogande en av Finlands modernaste maskinparker för tryck på ark . Utrustningen representerar den senaste tekniken inom branschen, vad gäller såväl kvalitet som produktionshastighet. Under den senaste räkenskapsperioden uppgick företagets omsättning till cirka 5,8 miljoner euro. Företaget har dessutom beviljats den högsta kreditklassificeringen AAA under tio räkenskapsperioder i följd. Oy Fram Ab sysselsätter över 35 yrkesmän/kvinnor inom branschen.
fram.fi