Tillbaka

Polykarbonatskiva eller perforerad polyester? För produktgruppschefen Katja Kocak från Skanska Oy är frågan om arbetsplatsskyltens material viktig och aktuell. Arbetsplatsskyltar är nödvändiga vid alla Skanskas byggobjekt. För ett ansvarsfullt byggbolag är det inte alls likgiltigt om materialet är återvinningsbart eller eventuellt problemavfall.

Skanska satsar på hållbara och säkra material, minimerar spillet och hanterar avfallet på ett korrekt sätt. Frågan om arbetsplatsskyltarnas material är ett praktiskt exempel på hur ansvarsfullheten och miljöperspektivet påverkar de dagliga valen vid ett av de största byggföretagen i Finland. Kvaliteten byggs upp av detaljer.

– Initiativet till att använda återvinningsbart perforerat polyestertyg kom från Grano. Grano känner till Skanskas värden och kommer aktivt med förslag på nya sätt att förverkliga saker och ting, berömmer Katja Kocak.

Kocak svarar för indirekta upphandlingar, bland annat alla tryckeritjänster för marknadsföringskommunikation. Redan utbudet av trycksaker från olika företagspublikationer till tidskrifter och broschyrer är omfattande. Tryckmaterial produceras för genuint behov, inte till lager.

Upphandlingsprocesserna är noggranna. Upphandlingar görs av både arbetsplatsorganisationen och heltidsanställda upphandlingsexperter. Av material och tjänster som Grano leverererar beställer varje arbetsplats de skyltar som bäst lämpar sig för deras projekt bland den utvalda produkterna i upphandlingssystemet.

Summan av kompetensen

Grano har samarbetat med Skanska på många fronter redan länge. Till exempel vid projekthantering på byggplatser har partnerskapet med projektbanken SokoPro pågått ända sedan Skanskas tidiga år.

– Av samarbetet utgör kopiering av ritningar och projektbanken cirka 60 procent och arbetsplatsskyltar och olika slags trycksaker resten, summerar Katja Kocak.

Hela kedjan igenom

Tjänster och material som köps från leverantörer utanför Skanska står för cirka 70 procent av bolagets byggnadskostnader. Skanska betonar en ansvarsfull affärsverksamhet där en av stöttepelarna är att underleverantörerna och leverantörerna förbinder sig till Skanskas principer.

Katja Kocak berättar som exempel om en konkurrensutsättning av tryckeritjänster för några år sedan. Där skulle tjänsteleverantörer noggrant redogöra för bland annat hur de hanterat arbetssäkerhetsfrågor som är viktiga för Skanska. Joggingskor är inte tillåtna på arbetsplatser – inte ens på förare som levererar varor.

Skanska har hårda krav när den konkurrensutsätter sina upphandlingar. Kocak påminner om att uppfyllandet av de strikta kriterierna fungerar som merit även åt det andra hållet.

– Blir man vår partner, är referensen stark; det viktigaste är verkligen i ordning.