Tillbaka

Andelsbutiken Osuuskauppa Suur-Savo började utveckla kampanjvarumärket för affärscentret Stella med ett nytt recept. Den pampiga priskampanjen Onnen Päivät tog uppmärksamhetsvärdet till nya höjder. En nyckel till framgången var verktyget Grano Virtual Store.

Enligt kundrelationschefen Marja-Leena Koukonen från Osuuskauppa Suur-Savo är förarbetena för uppbyggandet av ett affärscentrumsvarumärke för Stella nu klara och det var dags att börja utveckla ett kampanjvarumärke.

– Mycket folk besöker Stella och de träffas på affärscentrets centraltorg, Tähtitori, där det också ordnas olika slags evenemang. Vi hade som mål att göra affärscentrets kampanjer synliga även för dem som rör sig på torget men som printreklam eller annan kampanjreklam utanför affärer inte når, förklarar Koukonen.

Koukonen tänkte över frågan tillsammans med regionchefen Henrik Kosonen från Grano.

– Konstruktionsteamet har fantasifulla och fräscha idéer samt färdigheter att genomföra dem på ett smart sätt. Även den här gången lyckades teamet hitta nya fräscha synvinklar på kampanjen som redan hade upprepats som sådan i några år, berättar Kosonen som lockade andelshandels marknadsföringsgrupp att besöka Vallgård.

Och det var bra det, för Koukonen och hennes team blev inspirerade av det de såg.

– Det var en väldigt bra exkursion! Våra ögon öppnades och vi såg en helt ny värld. Vi insåg vad allt experter kan åstadkomma. Dessutom fick vi goda idéer även för nästa år när Osuuskauppa Suur-Savo fyller hundra år.

360 graders verklighet

Som underlag för planeringen valdes Grano Virtual Store som bygger på 360-modellering. Med hjälp av detta av Grano utvecklat verktyg kan man modellera kampanjelement i lokaler realistiskt i en äkta miljö.

– Planeringen av element i en äkta miljö åskådliggör för kunden hur kampanjen i verkligheten kommer att genomföras, säger nyckelkundschefen Annukka Pokki  från Grano.

Kunden instämmer; element som tidigare var svåra att få en uppfattning om konkretiserades nu och bildade en tydlig helhet.

Logotyper och färger som grund

I projektet använde man sig av Granos kännedom om och kompetens i butiksmiljöer – fotografering, konstruktions- och 3D-planering samt visuell planering. Det fanns även ramvillkor; logotyperna och färgerna skulle förbli oförändrade. Dessutom skulle kampanjen genomföras så att samma element också kan användas i kommande priskampanjer.

– Vid planeringen av material ska man också ta hänsyn till miljön där de monteras och att monteringen är enkel och säker, förklarar Pokki ett av de viktigaste delområdena i planeringsprocessen.

– En lyckad kampanj är förstås summan av flera faktorer. Själv tror jag att vi den här gången i hög grad har Grano och dess kompetens att tacka för den utmärkta responsen som vi fick av såväl kunderna som företagen i affärscentret. Dessutom fungerar samarbetet ypperligt med alla Granoanställda. Allt som vi kom överens om levererades i tid, gläder sig Marja-Leena Koukonen.

Vardagsrum för St. Michelsbor

  • Affärscentrum på 30 000 kvadratmeter i St. Michels centrum.
  • Den största investeringen i Osuuskauppa Suur-Savos historia, 65 miljoner euro
  • Öppnades i november 2011
  • S-market, Sokos, kiosken S-Stella, andelshandelns restauranger och ett café samt 19 lokaler för andra företag
  • Kampanjen Onnen Päivät två gånger om året
  • Genomförda element var bland annat reklamkuber på torget, winders, tygbanderoller på räcken på övergångsbroarna, imponerande vinylmattor vid ingångarna
  • Formklippta omslag på pelarna, larmportshuvor