Grano Oy och Grano Group Oy belönades med Suomen Asiakastieto Oy:s guldcertifikat

Grano Oy och Grano Group Oy har belönats med Suomen Asiakastieto Oy:s guldcertifikat

Suomen Asiakastieto Oy har analyserat Grano Oy:s och Grano Group Oy:s ekonomiska nyckeltal, bakgrundsuppgifter samt betalningsbeteende. Enligt analysen hör både Grano Oy och Grano Group Oy till Finlands Starkaste företag och har därför belönats med ett guldcertifikat.

Certifikatet Finlands Starkaste är ett tecken för kunder, samarbetsparter, kreditgivare och andra intressentgrupper på att samarbetet med företaget som beviljats certifikatet står på en hållbar grund.

Suomen Asiakastieto Oy beviljar Finlands Starkaste-certifikatet endast till de bästa av de bästa företagen som har uppfyllt certifikatets strikta krav och höga Rating Alfa-kreditrating. Ett företag kan vara berättigat till Finlands Starkaste-certifikatet på nivån Platina, Guld eller Silver. Grano är berättigat till Guldcertifikatet och vi är tagna av att vi har fått en sådan erkänsla.

Suomen Asiakastieto Oy är en av Finlands ledande leverantörer av digitala företags- och konsumentinformationstjänster. Företaget hjälper konsumenter och företag att fatta beslut samt i deras finansierings-, försäljnings- och marknadsföringsprocesser. Suomen Asiakastieto samlar och bearbetar data till stöd för beslutsfattandet. Suomen Asiakastieto är en del av det nordiska expertföretaget Enento Group.

Utöver Grano Oy och Grano Group Oy har Granos dotterbolag Grano Diesel Oy varit Asiakastietos medlem med certifikat redan i flera år. Grano Diesel Oy har den stora äran att få använda certifikatet på nivån Platina.

 

Artikeln har publicerats 16.11.2023 och den har uppdaterats 17.11.2023.