029 1800 400 Asiakaspalvelu (arkisin klo 8.00-16.00)

Granon EETTINEN OHJEISTUS

Granon toimintaa ja päätöksentekoa ohjaa eettinen ohjeistus, tulevaisuudelle määritelty visio sekä toiminnalle asetetut arvot.

Olemme päivittäneet tietosuojakäytäntömme yhteensopivaksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja siihen liittyvän lainsäädännön kanssa. Päivitetyn asiakasrekisterin tietosuojaselosteen löydät alta.

www.grano.fi/rekisteriseloste

 

Luottamus

Luottamus on keskeinen arvomme

 • Luottamuksen kulttuuri työyhteisössä
 • Salassapitovelvollisuuksien huomiointi
 • Luottamukselliset sidosryhmäsuhteet

Turvallisuus

Turvallisuus luo edellytykset vastuullisuudellemme

 • Turvallinen työympäristö
 • Koko toiminnan kattava tietoturva

Lait

Lait ohjaavat toimintaamme

 • Kansallinen lainsäädäntö ja viranomaisohjeet
 • ILO:n periaatteiden ja YK:n oikeuksien huomiointi
 • Ympäristömerkkien kriteerien täyttäminen

Kunnioitamme toisiamme

Kunnioitamme toisiamme

 • Henkilöstön hyvinvointi
 • Reilu ja tasa-arvoinen kohtelu
 • Yksilön arvo ja yksityisyys
 • Suvaitsemattomuus syrjintää, uhkailua ja häirintää kohtaan

Henkilöstö

Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta

 • Suunnitelmallinen perehdytys
 • Jatkuva kehittyminen ja koulutus
 • Esimiestyöhön panostaminen

Ympäristöystävällisyys

Vähennämme ympäristön kuormitusta

 • Jätehuolto ja päästöjen seuranta
 • Ympäristöystävälliset materiaalit
 • Kiertotalouden mahdollistaminen
 • Henkilöstön koulutus

Reilu kilpailu

Kilpailemme reilulla periaatteella

 • Kilpailulainsäädännön noudattaminen
 • Kartellien, korruption ja lahjonnan ehdoton kielto
 • Rehellinen ja avoin viestintäGrano Whistleblowing -ilmoituskanava

Haluamme toimia oikein ja varmistaa eettisten periaatteiden toteutumisen liiketoiminnassamme

Luotettavuutemme ja pitkäaikainen menestyksemme rakentuvat eettisesti kestävään toimintaan, jonka perusperiaatteet on kirjattu eettisiin ohjeisiimme.

Edistääksemme vastuullisuutta toiminnassamme, pyydämme sinua ilmoittamaan epäilemästäsi väärinkäytöksestä, jotka liittyvät eettisten periaatteidemme, hyvän liiketavan, lain tai direktiivien vastaiseen toimintaan. Näin saamme mahdollisuuden puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaamme.

Suhtaudumme kaikkiin ilmoituksiin vakavasti. Ilmoituskanavan kautta tulleet ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti Granon Whistleblowing-tiimin toimesta. Tiimi huolehtii siitä, että tapaus käsitellään asianmukaisesti noudattaen sovittua käsittelymenettelyä. Vain Whistleblowing-tiimillä on pääsy ilmoituksiin. Tiimi voi myös pyytää ilmoituksen tekijältä lisätietoja käsittelyn aikana. Tiimin jäseniä sitoo salassapitovelvollisuus käsittelemistään tapauksista.

Granon Whistleblowing-ilmoituskanava on toteutettu puolueettoman ja ulkopuolisen kumppanin WhistleB:n kanssa anonymiteetin ilmoittajan henkilöllisyyden salaamiseksi. Mikäli ilmoittaja on antanut omia tunnistetietojaan tai tekee ilmoituksen toisesta henkilöstä, henkilötiedot käsitellään tietosuojaperiaatteiden mukaisesti asian selvittämiseksi. Henkilöihin liittyvät tunnistetiedot poistetaan, kun tapaus on loppuun käsitelty, eikä tietoja enää tarvita.

Sinulla ei tarvitse olla todisteita epäilysi tueksi, mutta ilmoitukset on aina tehtävä rehellisesti, hyvässä uskossa ja vilpittömässä mielessä. Pyydämme sinua kertomaan epäasianmukaisesta toiminnasta kuitenkin riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme tutkia asiaa.

Grano Whistleblowing -ilmoituskanava koskee kaikkia Grano Group -konsernin yhtiöitä.

TEE ILMOITUS TÄSTÄ