Tillbaka

Bästa kunder,

Palta och Industrifacket förhandlar under ledning av riksförlikningsman Vuokko Piekkala om kollektivavtalets tillämpningsområde, som orsakat tvister på Grano. De uppstod då PAM ensidigt sade upp kollektivavtalet som gällde tidigare. Nu försöker man dra upp linjer kring kollektivavtalen i fråga om tillämpningsområdena.

I mitten på juni hann Industrifacket redan varna Grano om en strejk gällande tvisten. Som tur avlystes strejkhotet. Tyvärr använder Industrifacket fortfarande strejkhotet som ett påtryckningsmedel i förhandlingarna och hotar nu Grano med en ny arbetsnedläggelse den 29.6–12.7. 

Vi strävar på alla sätt efter en försoning för att undvika strejken. Ifall strejken ändå blir av gör vi vårt bästa för att alla arbeten levereras inom överenskomna tidscheman. Produktionen av Granos skyddsutrustning för hälsovården har ställts utanför strejken. Dessutom fortsätter Granos översättningstjänster, SokoPro samt Granos dotterbolag Grano Diesel sin verksamhet som normalt.

Jag beklagar verkligen såväl de problem som den eventuella arbetsnedläggelsen orsakar som osäkerheten kring er affärsverksamhet som detta medför. Ring gärna upp oss ifall ni vill ha närmare information om läget eller en bedömning av vad som är på kommande.

Trots detta tråkiga meddelande önskar jag er alla medvind i affärsverksamheten och er och era närstående allt gott.

Pekka Mettälä
Verkställande direktör
tfn 0405042019
pekka.mettala@grano.fi
linkedin.com/in/pekkamettala