Tillbaka

Kollektivavtalstvisten mellan Industrifacket och Grano är avgjord – stridsåtgärderna upphör

Industrifacket och Grano Oy har nått ett avgörande i fråga om att följa medie- och tryckeribranschens kollektivavtal. Grano Oy följer medie- och tryckeribranschens kollektivavtal från och med 1.1.2021.

Avtalet innefattar också anställningsvillkor och fredsplikt för övergångsperioden 26.6–31.12.2020 . Genom avtalet erkänner arbetsgivaren även kollektivavtalsenliga förtroendemän.

Övertidsblockaden som Industrifacket utlyste upphör genast och strejken för tiden 29.6–12.7.2020 annulleras.

”Nu fastställde vi vilka anställningsvillkor som ska följas, då vårt gamla kollektivavtal sades upp. Dessa har alltid varit svåra frågor. Det är bra att vi nådde ett samförstånd. Jag vill tacka förhandlarna i Palta och Industrifacket för tålamodet och riksförlikningsmannen för visdomen. Nu vet vi igen hur vi ska gå vidare”, kommenterar Grano Oy:s VD Pekka Mettälä situationen.

”Industrifacket är nöjd med den uppnådda lösningen i fråga om att följa kollektivavtalet för medie- och tryckbranschen på Grano Oy. Arbetstagarnas enhetliga vilja och den gemensamma visionen som vi hittade under förhandlingarna ger en stark grund till att skapa goda och fungerande förhandlingsförhållanden i Grano” konstaterar Industrifackets sektorchef Marko Rosqvist.

Ytterligare information

Marko Rosqvist, sektorchef Industrifacket rf, 050 303 9275
Pekka Mettälä, VD, Grano Oy, 040 504 2019