Tillbaka

Strejken vid Granos verksamhetsställen avblåst

På kvällskvisten i dag den 9 juni fick jag ett meddelande om att Industrifacket avblåser sin planerade strejk vid Granos verksamhetsställen. Jag är glad över att ett gemensamt utgångsläge för förhandlingarna hittades och att Industrifacket inte tog till en olaglig strejk som påtryckningsmedel. Jag anser att beslutet är utmärkt och tror att vi nu kan fortsätta förhandlingarna från en bra startpunkt.

Detta är särskilt bra med tanke på alla Granoanställda och våra kunder eftersom tidpunkten för strejken var synnerligen olämplig och skulle ha medfört stora utmaningar. Såväl samhället som företagen, inklusive Grano, står inför avsevärda svårigheter efter coronapandemins första våg, och Finlands ekonomi har svängt till djup depression.

Grano har hela tiden ansett att denna mycket mångfasetterad och på inget sätt entydiga fråga gällande tillämpningsområdet för olika kollektivavtal och anställningsvillkor bör avgöras genom förhandlingar mellan förbunden. Tack vare det beslut som nu fattats får vi såväl förhandlings- som arbetsfred för att finna en lösning på frågan.

Vi fortsätter förhandlingarna på torsdagen under ledning av riksförlikningsmannen.

Pekka Mettälä
Verkställande direktör
tfn 0405042019
pekka.mettala@grano.fi
linkedin.com/in/pekkamettala

 

Bakgrunden till förhandlingarna

Grano är organiserad i arbetsgivarförbundet Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta och har under årtionden för sin personal tillämpat det allmänbindande kollektivavtalet för tryckbranschen, vars avtalsparter Palta och PAM har varit. Servicefacket PAM meddelade i februari att det inte längre kommer att sluta kollektivavtal för tryckbranschen, och därför har Grano efter den 1 mars 2020 inte haft något normalt bindande kollektivavtal att följa.

Efter att tryckbranschens kollektivavtal upphörde ville Grano ändå garantera att personalens anställningsvillkor bevaras och meddelade att Grano följer Paltas, för tryckbranschen utarbetade anställningsvillkor för ansvarsfulla arbetsgivare. På så sätt har inte anställningsvillkoren för någon anställd hos Grano försämrats i den nya situationen, som är oberoende av arbetsgivaren.

Grano är ett flerbranschföretag som bland annat skapar helhetslösningar för marknadskommunikation, elektroniska, tjänster för materialhantering, projektbankslösningar och trycktjänster för byggbranschen, ytor för utomhusreklam, butiksreklam och evenemang, konstruktioner och ljusreklam, översättningstjänster, förpackningar och etiketter samt trycksaker. Granos omfattande produkt- och tjänsteutbud ryms inte under någon enskild näringsgren. Den gemensamma nämnare som inrymmer merparten av våra tjänster är snarare marknadsföringstjänster än grafisk industri.

Även om vi nu funnit en gemensam utgångspunkt för förhandlingar och diskussionen förs vidare i konstruktiv anda, har Bolaget och Industrifacket fortfarande olika syn på vilka anställningsvillkor Grano bör följa i dagsläget. Grano är ett flerbranschföretag, och inte alla arbetsuppgifter vid Grano på arbetstagarnivå hör till tillämpningsområdet medie- och tryckbranschens kollektivavtal.

Förhandlingarna syftar till att finna en gemensam syn på tillämpningsområdet. Såväl fackförbunden för arbetsgivare och löntagare som vi internt på företaget reder som bäst tillsammans och under ledning av riksförlikningsmannen ut den oklara situationen i en öppen och konstruktiv anda av gemenskap.