+358 (0) 306 667 500 Kundservice (8:00-16:00)

Hjälp för tillväxt och framgång åt små företag

 

Företagare är tvungna att hela tiden tänka på hur deras företag borde reagera på ändringarna i världen omkring. Till exempel kan digitaliseringen kännas som något stort och komplicerat när man samtidigt också ska klara av den dagliga affärsverksamheten. Har du Grano som din partner behöver du inte kunna allt själv. Grano hjälper företag mot framgång till exempel genom att se till webbplatser, webbutiker och beställningssystem. Vi erbjuder även praktiska marknadsförings- och försäljningsmaterial samt digitala och tryckta innehåll, allt från kreativ design till realisering och mätning av resultat.

TRYCKSAKER OCH UTSKRIFTER

Vi erbjuder marknadsföringsmaterial av hög kvalitet för ditt företags varierande behov, allt från visitkort till broschyrer och kundtidningar.

WEBBPLATSER

Vi planerar och genomför webbplatslösningar för ditt företags behov.

DIGITAL MARKNADSFÖRING

Vi realiserar och publicerar dina innehåll även i elektroniska kanaler. Publicering i flera kanaler bidrar till ditt budskaps effekt och mätbarhet.

LOKAL- OCH EVENEMANGSPLANERING

Vi erbjuder och genomför ett brett utbud av olika planerings- och konstruktionslösningar till företags egna lokaler, kundtillställningar, mässor och evenemang.

DIREKT MARKNADSFÖRING

Att identifiera potentiella kunder och förstå deras behov är lika viktigt som innehållet i ditt meddelande.

BESTÄLLNINGSSYSTEM

Ett effektivt beställningssystem gör det lättare att hantera företagets produktbeställningar och sparar både tid och möda för de anställda.