+358 (0) 306 667 500 Kundservice (8:00-16:00)

MATERIALANVISNINGAR
OFFSET/DIGITALTRYCK


Kontrollera följande när du lämnar in ett tryckfärdigt PDF-material till oss:

1. BILDRESOLUTION

Resolutionen för halvtonsbilder i storlek 1:1 borde ligga inom följande gränsvärden:

 • Digitaltryck 200–300 ppi
 • Offset 300 ppi, vid konsttryck (stokastiskt raster) 450 ppi

För streckbilder rekommenderas resolutionen 1 200 ppi med alla tryckmetoder.

Tillräcklig upplösning på bilderna


2. UTFALL PÅ 3 MM

Det ska alltid finnas minst 3 mm utfall på materialen för att undvika oönskade vita kanter runt trycksaken.

leikkausvarat_3mm

Glöm inte utfallen!


3. FONTER

 • Fonterna ska vara kompletta och inbäddade i PDF-filen.
 • Fonterna i grafikfiler fungerar säkrast om man omvandlar dem till sökvägar.
 • Använder du en negativ text på under 10 punkter (vit text på färgad bakgrund) ska du kontakta tryckeriet för hur eventuellt misspass påverkar textens läsbarhet.

Fråga gärna om det är något som du undrar över.


4. LINJENS TJOCKLEK

Den minsta rekommenderade tjockleken är 0,25 pt. Undvik rastrerade eller negativa tunna linjer eller tunna linjer i flera färger.


5. FÄRGSÄTTNING

I fyrfärgsmaterial rekommenderar vi att färgerna definieras som processfärger (CMYK), endast eventuella tilläggsfärger definieras som SPOT/PANTONE-färger. Vid digitaltryck kan du även använda RGB-färger: vår standardprofil för RGB-bilder är sRGB. Bädda alltid in RGB- och CMYK-profilerna i PDF-filen (embed).

Vi rekommenderar följande CMYK-färgprofiler:

 • belagt papper: IsoCoated_v2, Coated FOGRA 39
 • obelagt papper (endast offset): IsoUncoated, PSO Uncoated

Om du använder RGB-material, packa gärna filen så att bilder och typsnitt följer med.

6. SKAPANDE AV PDF

Oavsett tryckmetod ska du alltid ta hänsyn till följande:

 • Skärmärken ska alltid finnas med i PDF-filer (med ett utdrag på 3 mm)
 • Materialet ska placeras mitt på arket
 • Materialet ska finnas mitt på sidan och alla sidor ska ha samma storlek och orientation samt vara i rätt ordning
 • Vid beställning av dekalark ska materialet vara endast en dekal stor och PDF-filen ska ha innehållet för bara en dekal, inte för hela arket

Observera att kontroller av PDF-filer och eventuella extra arbeten till följd av det faktureras, såvida man inte kommer överens om annat.

7. ÖVERTRYCK

Undvik övertryck för andra delfärger än svart. Fråga oss efter närmare information om du vill använda övertryck för andra färger.

8. FYRFÄRGSSVART

Undvik fyrfärgssvart (= Registration-svart i ombrytningsprogram).

100 % BLACK
0/0/0/100

 

9. STANSAR

 • Materialen som ska formklippas ska ha stanslinjer med spot-färg ”Cut_1” (linjens färg C0 M100 Y0 K0) och med övertryck. Fråga efter närmare instruktioner vid behov.
 • Stanslinjen ska bestå av en enhetlig linje, inte av separata delar.
 • Om möjligt, lämna in materialet både med och utan stans. Då kan vi trycka materialet med så många olika metoder som möjligt.

10. INLÄMNANDE AV MATERIAL

Lämna in materialet på överenskommet sätt. Vi rekommenderar att du packar materialet till en enda zip-fil.

Skicka per e-post

 • Du kan skicka in materialet per e-post. Adresserna för olika material
  anges separat för varje enhet under kontaktuppgifter på vår webbplats. Den rekommenderade maximala storleken är 10 MB.

Skicka via FTP

 • Fungerar såväl i webbläsaren som med FTP-program.
 • http://transfer.grano.fi – användare kan logga in med allmänna koder för tillfällig materialöverföring. Användarnamnet och lösenordet är ”vieras”.
 • Efter överföringen meddela kontaktpersonen om den per e-post.