Gå direkt till innehållet

Bilfoliering och branding av fordon – Rörligt annonsutrymme för ditt företag

Bilfoliering och branding av fordon – Rörligt annonsutrymme för ditt företag

Ditt företags bil är en rörlig reklamplats som fastnar i minnet och effektivt stöder annan marknadsföring. Att använda en bil som reklamplats är ett kostnadseffektivt sätt att nå kunder och väcka uppmärksamhet. Lasse Järvinen, som har specialiserat sig på bilfoliering, berättar varför det lönar sig att foliera fordon och synliggöra varumärket på dem.

Varför lönar det sig för ett företag att foliera sin bil? 

Om bilen dagligen rör sig i Helsingforsregionen kan den nå cirka 20 000 personer. På basis av rörlighetsflödena kan man sluta sig till och räkna ut hur många ögonpar som ser din bil per dag. Detta är bara en av flera orsaker till varför det lönar sig att foliera bilen i enlighet med ditt varumärke. 

– Bilen är som en rörlig reklamskylt, berättar Lasse Järvinen, som har specialiserat sig på bilfoliering. 

– Det är ett fint sätt att annonsera och föra fram ditt varumärke. 

– Till exempel distributionsbilar färdas kontinuerligt längs samma rutter. Låt oss tänka att rentav 400 000 ögonpar ser din bil varje månad. Detta innebär att din bil ses totalt cirka 5 miljoner gånger per år. En rörlig reklam väcker uppskattningsvis 20 % mer uppmärksamhet än en reklam som inte rör sig, förklarar han. 

– Detta innebär att om bilen folieras för tre år, ses den av sammanlagt 15 miljoner ögonpar. Nu kan man fundera på om man ska köra bilen med eller utan foliering, berättar Lasse. 

Dessutom behöver företaget inte betala hyra för folieringen eller bilens ytor eftersom företaget äger eller förvaltar bilen. Företaget ska naturligtvis betala kostnaderna för anskaffning av bilen, men folieringen blir inte dyr tack vare de kontakter som företagaren får. Grano planerar och sköter folieringen som en nyckelfärdig lösning. 

– Vi funderar på hurdana reklamer som ryms, vad det lönar sig att lägga på bilen och var till exempel företagets slogan och logotyp placeras, berättar Lasse om bilfolieringsprocessen. 

– Vi hittar en lämplig lösning vare sig det är fråga om en förarhytt eller en personbil, konstaterar han. 

Nyckelfärdigt

Grano har en färdig modell med hjälp av vilken kunden själv kan kartlägga sina fordon. När uppgifterna har samlats in ortsvis och Grano vet var bilarna finns, kan planeringen inledas. 

Grano sköter planeringen och genomförandet för dig. Om ditt företag emellertid redan anlitar en designbyrå, en grafisk designer eller om du själv planerar reklamerna, kan du sköta ärendet med Granos nyckelkundschef. Vår nyckelkundschef samarbetar direkt med den byrå eller designer du anlitar så att du inte behöver sköta kommunikationen eller skicka metaterialet fram och tillbaka. Större projekt sköts tillsammans med en projektchef varvid bland annat monteringarna framskrider snabbt och kunden hela tiden vet i vilket skede folieringen framskrider på varje ort. 

– Kartläggningen är A och O, konstaterar Lasse och tillägger: 

– Vi skapar illustrationer för varje fordonsmodell och produktionen inleds utifrån illustrationerna. På basis av planen görs också en exakt offert så att kunden vet vad folieringen kommer att kosta. 

Miljövänliga folieringar 

Folieringen kan göras helt koldioxidneutralt. 

– Vi folierade ett företags fordon med PVC-fri film. Filmen kan återvinnas eftersom den inte innehåller giftiga material, förklarar Lasse och tillägger: 

– Det stod också på bussen att denna buss har folierats med miljövänligt material. 

Företaget kan också, om det så önskar, informera kunden om att bilen har folierats med miljövänligt material. Om det är fråga om en elbil eller en hybrid, kan också det lyftas fram i reklamtexten: 

– Denna bil är utsläppssnål.  

Monteringstjänsterna finns nära dig 

Bilen behövs dagligen så det inte är möjligt att köra den långt bort till en annan ort och lämna bilen där i flera veckor för foliering. Lyckligtvis har Grano flera monteringsställen runt om i Finland som ser till att folieringen sker snabbt nära dig. Monteringstjänsterna betjänar ditt företag bland annat i huvudstadsregionen, Tammerfors, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Åbo och Uleåborg. 

Folieringen av en bil tar 2–3 veckor beroende på bilens storlek och ytor. Vid foliering talar man om antalet kvadratmeter, så det tar längre tid att foliera stora bilar. 

Yrkespersonens tips för fungerande folieringar 

En bra reklam för företagets talan och en kärnfull slogan fastnar i minnet. 

– Bilfoliering är ditt visitkort, så meddelandet ska bli klart på en gång. Enkelt är bäst, instruerar Lasse och konstaterar: 

– Långa texter och komplicerade fraser fungerar inte vid foliering. 

Oberoende av om du vill foliera en skottkärra eller en lastbil, lyckas det hos Grano. 

Artikeln har publicerats 15.08.2022 och den har uppdaterats 6.02.2024.