Gå direkt till innehållet

EcoVadis-ansvarsbedömning är viktig för både Grano och kunderna

EcoVadis-ansvarsbedömning är viktig för både Grano och kunderna

EcoVadis har bedömt Granos ansvarsfullhet två gånger. Vi har fått silver i båda bedömningarna. I början av 2023 fick vi utöver silver fem poäng mer än i den föregående bedömningen. Resultatet var bättre än hos 92 procent av alla företag som vid den tidpunkten genomgått en EcoVadis-bedömning. Vad innebär EcoVadis för oss och varför är den så viktig också för våra kundföretag?

Vad ingår i EcoVadis? 

EcoVadis är en internationellt känd oberoende organisation som bedömer affärsansvar. Den bedömer och poängsätter företags ESG-prestation (Environment, Social, Governance). Bedömningskriterierna baserar sig på världens ledande etiska standarder såsom GRI, UNGC och ISO 26000. Verksamheten övervakas av en internationell vetenskaplig kommitté. EcoVadis-bedömningen har använts av cirka 100 000 företag inom 200 branscher i över 175 länder. 

Granos kvalitets- och ansvarsdirektör Tytti Liven berättar att EcoVadis är en betydande faktor i Granos ansvarsverksamhet: 

– EcoVadis är viktig för Grano, eftersom den beaktar både allmänna standarder och branschens centrala ansvarsfrågor. Bedömningen ger oss tydlig information om vilka delområden som är på en god nivå och vad som ännu måste utvecklas. Tack vare detta kan vi systematiskt utveckla Granos ansvarsverksamhet.

Vilken nytta har våra kunder av vår EcoVadis-bedömning? 

I EcoVadis ser våra kunder alla sina leverantörer som bedömts på samma plattform. Genom detta är leverantörernas ansvarsnivåer synliga för alla och kunderna kan jämföra olika leverantörer. 

– EcoVadis lyfter fram betydande brister i aktörens verksamhet och på motsvarande sätt aktörens bästa praxis. EcoVadis är en oberoende bedömare, vilket garanterar en likvärdig bedömning för alla aktörer inom samma bransch. Kunderna behöver inte skicka egna förfrågningar, hantera eller poängsätta svaren själva. Samtidigt minskar EcoVadis också behovet av kvalitetsrevision av leverantörer, konstaterar Tytti.

Ansvarsfulla val syns starkt bland annat i vår kund Bridgestones verksamhet varje dag. Bridgestone är ett företag som erbjuder världens ledande premiumdäck och andra mobilitetslösningar och som beaktar ansvarsfulla lösningar även i sin marknadsföringslogistisk. Grano hade glädjen att hjälpa till med att hantera materialflöden (sidan finns på finska). Bridgestone är en stolt innehavare av EcoVadis hållbarhetsklassificering på nivån Platina.

Artikeln har publicerats 11.01.2024 och den har uppdaterats 6.02.2024.
Läs mer om ansvarsfullhet på Grano