Gå direkt till innehållet

Grano säljer byggbranschtjänsten SokoPro till svenska iBinder Group

Grano säljer byggbranschtjänsten SokoPro till svenska iBinder Group

Serviceföretaget inom marknadsföring och kommunikation Grano säljer affärsverksamheten för den digitala projekthanteringstjänster inom byggbranschen, SokoPro, till svenska iBinder Group. Köpeskillingen är 45 miljoner euro. SokoPro är marknadsledare vad gäller programvaruprodukter inom byggbranschen i Finland och iBinder på motsvarande sätt marknadsledare i Norden. Man tror att köpet kommer att sätta fart på att ta SokoPro till internationella marknader. Dessutom gör försäljningen av SokoPro det möjligt för Grano att koncentrera sig på och investera i sin strategi som skapare av kommunikation med största möjliga effekt. Grano fortsätter som SokoPros enda återförsäljare i Finland.

Grano säljer affärsverksamheten för projekthanteringstjänsten SokoPro, som är avsedd för bygg- och fastighetsbranschen, till svenska iBinder, som är marknadsledare i Norden vad gäller programvaruprodukter inom byggnadsindustrin. I samband med köpet grundas SokoPro Oy dit åtta anställda från Grano övergår som gamla anställda. De har arbetat med produktutveckling, kundstöd, marknadsföring och försäljningsstöd för SokoPro. iBinder äger SokoPro Oy:s hela aktiestock. Grano fortsätter som SokoPros återförsäljare i Finland med ensamrätt och gällande avtal med kunder fortsätter gälla med samma villkor.

Köpebrevet har undertecknats idag och köpet förseglas i slutet av januari då också arbetsgivaren för arbetstagarna som övergår blir SokoPro Oy.

SokoPro har redan cirka 90 000 användare

SokoPro är en molntjänst som har planerats för byggbranschen. SokoPro underlättar förvaltningen av dokument under byggprojekt och har använts i flera projekt från enskilda byggprojekt till krävande infrastrukturobjekt. Den har ungefär 90 000 användare av vilka 10 % befinner sig utomlands. Tjänsten används dagligen av omkring 17 000 yrkespersoner inom byggbranschen.

”SokoPro är en av Granos pärlor som många inte ens känner till utanför byggbranschen. Inom branschen är den en välkänd och uppskattad marknadsledare. SokoPros möjligheter i Finland är ändå begränsade och nu är det dags att ge produkten de möjligheter till internationalisering och utveckling som den förtjänar. Köpet möjliggör systemutveckling i världsklass för SokoPro. Samtidigt fortsätter Grano som skapare av kommunikation med största möjliga effekt i enlighet med sin strategi, allt mer fokuserat och ekonomiskt starkare”, konstaterar Granos verkställande direktör Kimmo Kolari.

Köpet sätter fart på internationaliseringen av SokoPro

Syftet med köpet är att utnyttja SokoPros potential för internationalisering. iBinder är marknadsledare i Norden i fråga om programvaror inom byggnadsindustrin och har goda förutsättningar för att utveckla SokoPro till en internationell succé. SokoPro kompletterar iBinders utbud och stärker dess tjänsters globala potential.

”De nordiska länderna är internationellt sett föregångare i digitalisering av byggnadsindustrin och det finns efterfrågan på denna spetskompetens bland annat i Tyskland och Storbritannien. SokoPro förtjänar de bästa möjliga förutsättningarna för internationalisering. Köpet är en utmärkt möjlighet för alla som deltagit i utvecklingen och försäljningen av SokoPro. Vi är glada över att vi hos Grano kan fortsätta att sälja denna fantastiska produkt”, konstaterar Kolari.

SokoPros nuvarande kunder har också nytta av köpet eftersom man tack vare det har de bästa möjliga resurserna för att vidareutveckla produkten. Dessutom får kunderna via iBinder tillgång till ett större produktutbud än tidigare.

”SokoPro stärker iBinder Group och den globala potentialen av våra SaaS-informationshanteringslösningar ännu mer. Tack vare det oavbrutna digitala informationsutbytet på vår projektplattform gör utvidgandet det möjligt för våra kunder och deras partner att samarbeta effektivare, från tidiga skeden under planering av ett projekt till långvarig fastighetsförvaltning. Därtill hjälper SaaS-plattformen fastighetsägare med att kontrollera nya krav gällande klimatdeklarationer, val av material samt EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Genom att köpa SokoPro får vi också lockande möjligheter till merförsäljning på Finlands marknader”, konstaterar Per Hedebäck, verkställande direktör för iBinder Group.

Läs mer i Panostajas börsmeddelande (på finska).

Mer information:

Kimmo Kolari
Verkställande direktör, Grano Oy
kimmo.kolari@grano.fi


Grano
är ett finländsk flerbranschföretag som tillhandahåller lösningar för marknadsföring och kommunikation som främjar kundens försäljning, varumärke och resultat. Vår unika expertgemenskap behärskar högteknologin och är skicklig i hantverk.
Grano sysselsätter cirka 900 personer från huvudstadsregionen till Lappland och hela produktionen finns i Finland.

Effektivt på rätta ytor
www.grano.fi/sv

Artikeln har publicerats 15.02.2022 och den har uppdaterats 6.02.2024.