Granos översättningstjänster heter i fortsättningen språktjänster

Granos översättningstjänster ändrar sitt namn till språktjänster

Granos översättningstjänster heter nu Granos språktjänster. I fortsättningen hittar du oss med båda namnen. Namnändringen ändrar inte våra tjänster eller kunskaper, men vi hoppas att det nya namnet bättre beskriver vår mångsidiga verksamhet och motsvarar dagens anda. 

I fortsättningen heter vi Granos språktjänster, men det betyder inte att du inte skulle hitta oss med namnet Översättningstjänster. Vår kärnverksamhet består av flerspråkiga och mångsidiga översättnings- och språkvårdstjänster. Vi gör översättningar bland annat för industrin, den offentliga förvaltningen och handelsbranschen. Våra experter gör dagligen även språkvård, dvs. korrekturläsning av såväl finskspråkiga texter som texter på de över hundra språken som vi erbjuder. Utöver dessa gör vi bland annat tillgänglighetsöversättningar, termarbete och redigering av översättningar samt anpassar texter till kundens marknadsmiljö. 

Behandlingen av webbplatser och webbutiksmaterial är enkel med de gränssnitt vi använder. Detta gör det lättare att översätta dessa och hjälper också kunden i materialhanteringen tack vare vilket kunden sparar värdefulla resurser. 

Vi erbjuder även i fortsättningen översättningar av hög kvalitet, men fråga också vid behov om språkvård eller en heltäckande offert på Granos övriga tjänster. Du kan också inkludera våra tjänster i större helheter!

 

Mer information:   

Anne Backman, Business Unit Manager, 041 731 2272, anne.backman@grano.fi 

Karita Kuosmanen, Service Expert, 044 089 3652, karita.kuosmanen@grano.fi 

Artikeln har publicerats 5.01.2023 och den har uppdaterats 1.09.2023.