Superfabriken gör skäl för sitt namn

Grano bygger en modern fabrik i Vanda som blir det mångsidigaste kompetensklustret inom tryckeribranschen i de nordiska och baltiska länderna. Leveranssäkerheten förbättras, produktionen effektiviseras, leveranstiderna förkortas och nya snygga produkter börjar tillverkas. Detta är en glad nyhet för alla kunder. 

– Superfabriken blir färdig vid årsskiftet och är en fin sak för kunderna och personalen. Vi tror starkt på det finländska arbetets framtid och därför investerar vi cirka tio miljoner euro i nya produktionslokaler. Som bevis på inhemskt ursprung fick vi nyss rätten att använda Nyckelflaggan, berättar produktionschef Markus Jensen-Eriksen.

I och med den nya fabriken och det moderna maskinbeståndet blir leveranssäkerheten bättre, produktionen effektivare och leveranstiderna kortare. Ännu mångsidigare produkter kommer att erbjudas. I synnerhet förbättras möjligheterna till personifiering och versionshantering. 

– Såvida jag vet blir vår fabrik det mångsidigaste kompetensklustret inom tryckeribranschen i de nordiska och baltiska länderna. Det finns större tryckerier men inte fabriker där produktionen skulle vara lika mångsidig, säger Jensen-Eriksen. 

Den nya fabriken har planerats så att den blir så miljövänlig som möjligt, eftersom Granos mål är att vara den aktör inom branschen som tar det största miljöansvaret. Materialsvinnet minskar betydligt eftersom den nya tekniken effektiviserar verksamheten och förbättrar möjligheterna till materialåtervinning och till att göra bättre materialval. Energiförbrukningen i förhållande till de tjänster och produkter som produceras blir bättre, eftersom den nya byggnaden har planerats så att den är energieffektiv och de moderna maskinerna naturligtvis förbrukar mindre energi. 

Fina möjligheter 

Produktionslokalerna i Björkhagen byggs ut så att de blir cirka dubbelt så stora – dvs. 15 000 kvadratmeter – som de nuvarande lokalerna. På fabriken koncentreras förpacknings- och etikettproduktionen, offsettrycket och det digitala trycket, mycket omfattande finslipning, storformatproduktionen (skivor, rullar, dekaler), premedia, förpacknings- och konstruktionsplaneringen, logistiken samt showroomen. 

Grano satsar på ny tryckteknologi, system för produktion av tryckplåtar samt på en helt ny och effektiv, aldrig förut i Finland skådad storformatproduktion, ett nytt sätt att producera bland annat Point of Sales-material och -förpackningar. Med hjälp av nya högeffektskrivare, automatiska skärare och limmaskiner kan tryckeriet betydligt effektivare och mångsidigare producera allt mer omfattande butiksupplevelser för sina kunder. 

Mångkunnig personal 

Granos produktion i huvudstadsregionen har varit utspridd på flera ställen. Nu var det rätt tillfälle att minska antalet produktionsanläggningar och koncentrera funktionerna till samma plats. 

När man tidigare arbetade vid flera små enheter i huvudstadsregionen, koncentreras funktionerna nu till Björkhagen i Vanda. Detta underlättar planeringen av produktionen och ledningens arbete, ökar människornas möjlighet att utveckla sin mångkunnighet, skapar gemenskapsanda och en bättre atmosfär på arbetsplatsen samt förbättrar arbetssäkerheten. För Granos anställda som förhåller sig med passion till sitt arbete är detta en fantastisk möjlighet och återspeglas naturligtvis också i kundtjänsten. 

Förpacknings- och etikettproduktionen ökar

I enlighet med Granos strategi satsar företaget på förpacknings- och etikettproduktion samt på POS-material. I fråga om dessa syns digitaliseringen i form av ökad automation, mångsidiga lösningar som stöder varandra samt bättre service för kunderna. Förpackningsverksamheten ökar kraftigt och kan inte digitaliseras. Köpbeslutet fattas ofta i butiken och synlighetselementen, såsom förpackningen, stöder meddelanden som stärker köpbeslutet tillsammans med digitala kanaler. Också butikernas synlighet och miljöplanering vinner insteg i ännu högre grad. 

I tryckeriverksamheten betonas bekämpning av klimatförändringen samt ansvarsfullhet. 

– Vi erbjuder koldioxidneutrala tjänster och produkter. Vårt mål är att varje år fördubbla antalet miljömärkta produkter. I den digitaliserade världen har trycksakernas användningsvärde till och med ökat, många läser exempelvis sina tidskrifter hellre i tryckt form. Trycksaker håller inte på att försvinna någonstans, därför satsar vi nu också kraftigt på nya möjligheter, konstaterar Jensen-Eriksen.

Artikeln har först publicerats i kundtidningen GRANO Magazine 2021. Text Pirkko Soininen och bilder iStockphoto/Grafner 

 

Artikeln har publicerats 6.04.2022 och den har uppdaterats 6.02.2024.