Gå direkt till innehållet

Fauni-trollen är åter på äventyr i Kultasuklaas trollchoklad

Många som levt sin barndom under 1950- och 1960-talen kanske kommer ihåg Fauni-trollen, skapade av Helena och Martti Kuuskoski. Trollfigurerna blev mycket populära. Fauni-trollen har under årens lopp blivit en del av den finländska konsthistorien, som åter väcks till liv i flera olika produkter. Först får trollen vara ute på äventyr i trollchokladen, som gemensamt har skapats av Arctic Kultasuklaa, Fauni Licensing Corporation och Grano.

Fauni-trollfigurerna tillverkades som handarbete av läder, pälsskinn och textil. Varje trollfigur är alltså unik. Två helt likadana figurer har knappast tillverkats.Fauni-trollen fyller snart 75 år. För att hedra detta kommer Fauni Licensing Corporation Oy tillsammans med olika samarbetspartner att lansera flera nya produkter med trolltema.

– Fauni-trollen är en mycket intressant del av den finländska konsthistorien. Vi är stolta över att vi tillsammans kan genomföra Fauni-trollens comeback i form av trollchoklad, gläder sig Juri Kaskela, chokladföretagare och verkställande direktör vid Kultasuklaa.

Kultasuklaa grundades 1991 på Glasbacken i Iittala som turistsevärdhet. Glasbacken är en känd konst- och formgivningsvagga.I produktionslokalerna finns stora fönster genom vilka besökarna kan följa chokladtillverkningen. 

– Vi är en sådanhär verkstad med inhemskt handarbete. Vi strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt använda inhemska råvaror och att tillverka produkter som samtidigt är klassiska men alltid individuella, betonar Juri. 

Omslagspappret på varje chokladplatta är unikt

Trollchokladens omslagspapper är till sin karaktär mycket färggrann, levande och framför allt unik. Eftersom varje Fauni-troll är unikt ville man även att varje omslagspapper är det. Detta lyckades med Granos nya tryckteknik. Med hjälp av HP Indigo-tryckmaskinen och Collage-tekniken kunde man välja vissa element i omslagspapperens visuella karaktär som sporadiskt byter plats och storlek.

– När vi använder värdefulla råvaror och utför mycket handarbete, måste även förpackningen stöda helheten. Den bör se bra ut och människorna ska ha en bra stämning redan innan chokladen når munnen.Samarbetet mellan oss tre – dvs. oss, Fauni Licensing Corporation och Grano – slutfördes med Granos ovannämnda Collage-teknik. Tekniken gjorde det möjligt för oss att trycka ett stort antal förpackningsomslag, vilka alla är unika och olika, berättar Juri.

– Jag blev glatt överraskad av slutresultatet. Våra förväntningar var mycket höga och vi undrade om man verkligen får varje förpackning att se olika ut. Det lyckades oerhört bra och trycket ser mycket bra ut. Slutligen fanns det en lätt lösning på ett komplicerat problem, beskriver Juri.

En människonära och kommunikativ kultur


Kultasuklaa och Grano har samarbetat redan länge just i fråga om förpackningar. Den nya Collage-tekniken användes dock nu för första gången. 

– Grano hade tidigare presenterat denna teknik för oss. I och med detta kom vi på att tekniken kunde fungera bra i detta sammanhang. Vår grafiker hade ett gott samarbetade med Grano och därigenom flöt arbetet mycket behändigt och snabbt. Detta projekt är ett bra exempel på det goda samarbete som vi har med Grano, konstaterar Juri. 

I samarbetet med Grano uppskattar Kaskela särskilt hur man förhåller sig till dem som kunder.

– Även om Grano är ett stort företag och Kultasuklaa inte nödvändigtvis är någon speciellt stor aktör i jämförelse, har vi ändå alltid behandlats som en stor aktör. Jag anser att det är viktigt. Oavsett om det är fråga om små eller stora ordervolymer, förhåller de sig alltid med samma pietet till oss. Grano har en tydlig människonära och kommunikativ arbetskultur som passar oss bra. Produktionen och alla tidtabeller i anslutning till den fungerar alltid riktigt bra, berömmer Juri.

Den nya trycktekniken möjliggörs unika förpackningsomslag

 • Grano producerade unika förpackningsomslag för Fauni-choklad
 • Grano producerade unika förpackningsomslag för Fauni-choklad
 • Grano producerade unika förpackningsomslag för Fauni-choklad
 • Grano producerade unika förpackningsomslag för Fauni-choklad
 • Grano producerade unika förpackningsomslag för Fauni-choklad
 • Grano producerade unika förpackningsomslag för Fauni-choklad
 • Grano producerade unika förpackningsomslag för Fauni-choklad
 • Grano producerade unika förpackningsomslag för Fauni-choklad
 • Grano producerade unika förpackningsomslag för Fauni-choklad
 • Grano producerade unika förpackningsomslag för Fauni-choklad
 • Grano producerade unika förpackningsomslag för Fauni-choklad
 • Grano producerade unika förpackningsomslag för Fauni-choklad
Artikeln har publicerats 12.10.2023 och den har uppdaterats 13.10.2023.
Kontakta oss