+358 (0) 306 667 500 Kundservice (8:00-16:00)

De bästa verktygen för byggbranschens och fastigheternas behov

Den digitala teknologin formar hela tiden både byggnadsindustrins verksamhet, projekthantering och användning av fastigheter. Byggprojekt har blivit alltmer komplicerade samtidigt som både samhället och användarna ställer allt högre krav på byggnader och fastigheter. Grano har tiotals år av erfarenhet av byggbranschens specialbehov – projektbanken SokoPro och våra omfattande tjänster hjälper att hålla kundens projekt under kontroll och viktiga dokument i behåll. Dessutom erbjuder vi tryckta och digitala lösningar i flera kanaler för informationsutbyte mellan byggprojekt och fastighetsbranschen, för informationshantering, kommunikation och marknadsföring.

PROJEKTHANTERING FÖR BYGGANDE

Framskrider ditt byggprojekt såsom planerat? Uppdateras viktiga uppgifter säkert och finns de genast till ditt förfogande?

TEKNISKA DOKUMENT

Finns ritningar och dokument för ditt byggprojekt tillgängliga och kan de bearbetas?

BESTÄLLNINGSSYSTEM

Ett effektivt beställningssystem gör det lättare att hantera företagets produktbeställningar och sparar både tid och möda för de anställda.

3D-UTSKRIFTER

Tack vare 3D-teknologin kan man skriva ut en fysisk produkt av en virtuell modell.

ARKIVERING OCH DIGITALISERING

Digitalisering av dokument och arkiv är en datasäker och kostnadseffektiv lösning för lagring och smidig användning av information.

ÖVERSÄTTNINGAR

Är ditt företags webbplats lika internationell som din affärsverksamhet? Det är viktigt för internationella företag att kunna kommunicera på flera språk.

branschexpert

Jouni Silvennoinen

Jouni Silvennoinen

+358 20 743 5222

jouni.silvennoinen@grano.fi

kontakta oss