Siirry suoraan sisältöön

5 merkkiä siitä, että verkkosivusi ovat uudistamisen tarpeessa

5 merkkiä siitä, että verkkosivusi ovat uudistamisen tarpeessa

Verkkosivujen olemassaolon välttämättömyydestä yritykselle on enää turha puhua. Kaikilla on (tai ainakin pitäisi olla) oma kanavansa verkossa, jossa kohdata oma kohderyhmänsä. Pelkkä olemassaolo ei kuitenkaan riitä. Verkkosivujen tulisi olla löydettävissä helposti, toimia erilaisilla laitteilla ja tarjota hyvän käyttökokemuksen. Nämä asiat eivät tapahdu itsestään, vaan niitä tulee tarkastella ja kehittää. Alta löydät viisi merkkiä siitä, että verkkosivustosi ovat uudistamisen tarpeessa.

1. Verkkosivut eivät edusta haluttua brändimielikuvaa

Verkkosivut ovat keskeinen keino viestiä yrityksen toiminnasta, tavoitteista ja arvoista. Sivujen värimaailman, kuvituksen, graafisten elementtien ja kirjasinten tulee reflektoida yrityksen brändiä. Verkkosivujen tulee puhutella asiakkaita ja muita tärkeitä kohderyhmiä. Jos edellä mainitut asiat eivät toteudu, todennäköisyys sille, että kävijä lähtee huonon käyttökokemuksen seurauksena tutkimaan kilpailijan tarjontaa, on suuri.

2. Verkkosivut eivät toimi hyvin mobiililaitteilla

Saavutettavuus on tärkeintä. Yli puolet verkon liikenteestä tapahtuu mobiililaitteilla ja mikäli sivusto ei mukaudu käytettävälle laitteelle, käyttäjät saattavat poistua sivustolta. Responsiivisuus vaikuttaa myös hakutuloksiin merkittävästi. Mikäli sivustoa ei ole suunniteltu responsiivisia suunnitteluperiaatteita noudattaen, vaikuttaa se hakukoneiden laatupisteisiin huomattavasti.

3. Verkkosivuston sijoitus hakutuloksissa on heikko tai se on laskenut

Sivuston hakukoneoptimointi on kokonaisvaltainen prosessi, johon liittyy niin teknistä, kuin sisällöllistä optimointia. Mikäli sivuston sijoitus hakutuloksissa on heikko tai laskeva, on syytä tarkistaa sivuston hakukoneoptimoinnin tilanne. Osan optimoinnista voi hyvin tehdä itse, mutta kokonaiskuvan muodostaminen siitä, mitä tekijöitä hakukoneet arvostavat ja missä tilassa sivustosi on suhteessa niihin, voi olla vaikea tehdä, koska arviontikriteereitä – niin sisällöllisiä kuin myös teknisiä – on runsaasti.

4. Kävijäliikennettä ei seurata 

Jotta verkkosivustoa voidaan kehittää oikeaan suuntaan, on tärkeää analysoida sivuston kävijäliikennettä. Kun tiedetään, kuinka paljon sivustolla on käyttäjiä, ketkä sitä käyttävät ja mitä käyttäjät sivustolla tekevät, voidaan verkkosivuja kehittää tavoitteellisemmin. Työkalut sivuston mittaamiseen eivät lopu kesken. Esimerkiksi Google Analytics -palvelun avulla saadaan kerättyä kattavasti oleellista tietoa sivuston liikenteestä ja Hotjar -työkalu auttaa selvittämään “Heat Mapping” -teknologian avulla, mitä käyttäjä tekee sivustolla.

5. Verkkosivusto ei palvele tarkoitusta

Verkkosivustolla voi olla monenlaisia tehtäviä ja tavoitteita. Sen avulla voidaan kertoa esimerkiksi yrityksen tuotteista ja palveluista, viestiä toiminnasta tai se voi toimia yrityksen palvelualustana, myynnin työkaluna tai vaikka kauppapaikkana. Riippuen tarkoituksesta voivat vaatimukset sivuston rakenteesta olla hyvin erilaiset. Esimerkiksi verkkokauppa eroaa rakenteeltaan huikeasti blogista ja molemmilla on omat tavoitteensa. Verkkokaupan tavoitteet mitataan euroissa, kun taas blogin pitäjän tärkein mittari voi olla sivustolla vietetty aika. 

Summa summarum

  • Varmista, että verkkosivuston sisältö ja visuaalisuus edustavat ja rakentavat sitä brändimielikuvaa, joka yrityksestä halutaan antaa asiakkaille ja muille sidosryhmille.
  • Tarkista, että sivusto mukautuu kaikille erilaisille laitteille. Responsiivisuus on tänä päivänä must.
  • Optimoi verkkosivujen sisältö hakukoneystävälliseksi. Panostus kantaa hedelmää pitkällä aikavälillä.
  • Seuraa ja analysoi sivuston kävijäliikennettä, ja hyödynnä tieto sivuston kehittämisessä.
  • Aseta verkkosivustolle tavoite ja mittarit, joilla sen toimivuutta seurataan.

 

Juttu on julkaistu alun perin 20.03.2018 ja sitä on päivitetty 6.02.2024.