Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalinen vastuu

Voittava tiimi

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja edistämään ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sosiaalisen vastuumme keskeisin kohde on oma henkilöstömme. Haluamme olla vastuullinen työnantaja. Kohtelemme kaikkia reilusti ja yhdenvertaisesti. Tavoitteenamme on luoda monimuotoinen ja turvallinen työympäristö, jossa panostetaan henkilöstön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Panostamme kattavaan perehdyttämiseen ja osaamisen kehittämiseen, sillä henkilöstö on keskeisessä asemassa asettamiemme tavoitteiden saavuttamisessa.

Työmme ympäristön hyväksi edistää myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joista sosiaalisen vastuun näkökulmasta keskeisimpinä:

  • 3 Terveyttä ja hyvinvointia
  • 5 Sukupuolten tasa-arvo
  • 10 Eriarvoisuuden vähentäminen

Tavoitteet - Sosiaalinen vastuu


Nolla tapaturmaa

Grano on Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen. Nolla tapaturmaa -foorumi on Työterveyslaitoksen koordinoima työpaikkojen verkosto, joka motivoi ja rohkaisee työpaikkoja tavoittelemaan korkeaa työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tasoa. Foorumiin voivat liittyä kaikki työpaikat, jotka haluavat parantaa työturvallisuutta ja työhyvinvointia sekä pyrkiä kohti nollaa tapaturmaa, nollaa työuupumusta, nollaa työstä johtuvaa sairauslomaa, nollatoleranssia kiusaamiselle, nollaa sujumatonta työpäivää.

Grano on Nolla tapaturmaa- foorumin jäsen

Sosiaalinen vastuu on osa Granon vastuullisuustyötä

 

Sosiaalisen vastuun keskeiset painopisteet ja tavoitteet


Ihmisoikeudet

Tavoite: Luomme yhdenvertaisen, monimuotoisen ja vastuullisesti toimivan työyhteisön.

Olemme vastuullinen työnantaja, jossa kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja reilusti. Yhdenvertaisuuden toteutuminen otetaan huomioon erityisesti rekrytoinneissa, tehtäviä ja asemaa jaettaessa, palkassa ja työsuhteen muissa eduissa sekä työyhteisön kehittämisessä. Panostamme monimuotoisuuden lisäämiseen ja edistämme tasa-arvoa. Meillä on nollatoleranssi häirintää, syrjintää tai epäasiallista käyttäytymistä kohtaan ja puutumme välittömästi epäkohtiin mikäli sellaisia ilmenee. Osallistamme myös henkilöstöämme kehittämään työyhteisöämme.

Työturvallisuus ja työhyvinvointi 

Tavoite: Turvaamme työympäristön. Tavoitteena nolla tapaturmaa, psykologisen turvallisuuden kehittäminen ja Suomen turvallisin työpaikka!

Meille työntekijöiden hyvinvointi ja turvalliset työolot ovat kaiken toiminnan perusta. Seuraamme henkilöstömme tyytyväisyyttä ja työhyvinvointia säännöllisesti ja teemme jatkuvaa parannusta hyvinvoinnin edistämiseksi. Panostamme esihenkilötyön kehittämiseen, sillä työhyvinvointi lähtee hyvästä johtajuudesta ja esihenkilötyöstä. Tuemme henkilöstömme työkykyä sekä jaksamista ja kaikille työntekijöillemme on järjestetty lakisääteistä laajempi ja toimiva työterveyshuolto.

Mittaamme työturvallisuuden tasoa ja teemme jatkuvaa parannusta turvallisuushavaintojen, riskiarviointien, selvityksien, auditointien ja tarkastuksien pohjalta. Panostamme ennaltaehkäisevään työturvallisuustoimintaan. Koulutamme henkilöstöämme turvallisiin toimintatapoihin ja varmistamme, että toimimme niiden mukaisesti. Työsuojelun toimintasuunnitelma ja tavoitteet toimivat työturvallisuuden kehittämisen perustana.

Osaaminen

Tavoite: Kehitämme osaamista ja tuemme jatkuvaa oppimista. 100 % henkilöstöstä on suorittanut perehdytyksen ja saanut omaan työhönsä liittyvän opastuksen. 100 % henkilöstöstä on käynyt tavoitekeskustelun ja tehnyt henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman.

Varmistamme, että henkilöstömme on perehdytetty toimintamme perusperiaatteisiin ja että heillä on riittävä osaaminen tehtävässä suoriutumiseen. Haluamme tarjota mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen työkierroilla, koulutuksilla ja kehitysohjelmilla. Teemme vuosittain koko henkilöstöä koskevan koulutussuunnitelman. Seuraamme toteutumista sekä arvioimme vaikutuksia systemaattisesti.