Siirry suoraan sisältöön

Taloudellinen vastuu

Kasvamme kannattavasti ja kestävästi

Taloudellisen vastuun lähtökohtana on kannattavuuden ja kilpailukykymme varmistaminen. Kehitämme toimintaamme strategiaamme pohjautuen pitkäjänteisesti ja asiakaslähtöisesti.  Toimintamme rakentuu eettisesti kestävään toimintaan, jonka perusperiaatteet on kirjattu eettisiin ohjeisiimme.

Edistämme myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joista taloudellisen vastuun näkökulmasta keskeisimpinä:

  • 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
  • 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Tavoitteet - Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu Granolla

 

Taloudellisen vastuun keskeiset painopisteet ja tavoitteet


Taloudellinen suorituskyky

Tavoite: Kannattavaa kasvua kestävästi

Taloudellisen vastuun lähtökohtana on kannattavuuden ja kilpailukykymme varmistaminen. Kehitämme toimintaamme strategiaamme pohjautuen pitkäjänteisesti ja asiakaslähtöisesti. Näin voimme pitää huolta henkilöstöstämme, vastata sidosryhmiemme tarpeisiin, huolehtia ympäristövastuustamme sekä yhteiskunnallisista velvoitteistamme. Toimimalla vastuullisesti kannattavuudesta huolehtien, tuomme arvoa omistajille, yhteiskunnalle ja sidosryhmillemme investointien, työllistämisen, osinkojen ja verojen maksun sekä palvelujen ostojen myötä. Taloudellinen tavoite tulee saavuttaa vastuullisin ja eettisin keinoin – ympäristö- ja sosiaalinen vastuu huomioon ottaen.

Eettinen toiminta

Tavoite: Toimimme eettisten periaatteiden ja lakien mukaisesti sekä torjumme väärinkäytöksiä.

Toimintamme rakentuu eettisesti kestävään toimintaan, jonka perusperiaatteet on kirjattu eettisiin ohjeisiimme. Jokainen työntekijä on velvoitettu tutustumaan eettisiin periaatteisiimme ja suorittamaan siihen liittyvän koulutuksen. Edellytämme myös toimittajiltamme sitoutumista ympäristön kuormituksen vähentämiseen ja eettisesti kestävään toimintaan sekä noudattamaan periaatteita omassa toiminnassaan. Haluamme varmistaa, että eettiset toimintaperiaatteet toteutuvat läpi arvoketjun.

Grano kieltää korruption ja lahjonnan kaikessa toiminnassaan, eikä hyväksy keneltäkään yhteistyökumppanilta tai toimittajalta palveluita, hyödykkeitä, matkoja tai muuta sellaista, jotka ylittävät normaalin kohteliaisuuden rajan. Kilpailemme reilusti ja rehellisesti huomioiden aina kilpailulainsäädännön.

Sidosryhmillemme on avattu Whistleblowing-ilmoituskanava, jonka kautta voi ilmoittaa epäilemistään väärinkäytöksistä, jotka liittyvät eettisten periaatteidemme, hyvän liiketavan, lain tai direktiivien vastaiseen toimintaan.