Siirry suoraan sisältöön

Asiakasvastuu

Tuotamme kestäviä ratkaisuja

Välitämme asiakkaidemme menestymisestä ja olemme asiakkaillemme aito kumppani. Kuuntelemme asiakkaitamme ja kehitämme palvelujamme asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Pidämme asiakkaillemme annetut lupaukset ja panostamme yhteistyömme kehittämiseen sen kaikilla osa-alueilla varmistaaksemme erinomaisen asiakaskokemuksen. Laatu on erottamaton osa toimintaamme. Laadukkailla ja kestävillä ratkaisuilla varmistamme asiakkaidemme tyytyväisyyden ja pitkäikäiset asiakassuhteet. 

Laatu on luonnollinen osa liiketoimintaamme ja kaikkia työntekijöitämme koskeva asia. Jokainen on vastuussa oman työnsä ja toimintansa laadusta. Huolehdimme henkilöstömme laatutietoisuudesta.

Asiakkaiden luottamus on menestyksemme edellytys. Kehitämme aktiivisesti tietoturvallisuutta taataksemme tiedon luottamuksellisuuden ja turvataksemme henkilötiedot. Huolehdimme, että tuotteemme ja palvelumme ovat turvallisia myös käyttäjille.  

Olemme sitoutuneet noudattamaan:

  • ISO 9001:2015 -laatustandardin periaatteita toiminnassamme
  • toimintaamme liittyviä lakeja, viranomaismääräyksiä, asetuksia ja direktiivejä

Olemme määritelleen konsernin olennaiset painopisteet ja tavoitteet laadun edistämiseksi ja niitä noudatetaan yhtiöissä: Grano Group Oy, Grano Oy ja Grano Diesel Oy.

Asiakasvastuu on yksi Granon vastuullisuustyön pääteemoista

 

Asiakasvastuun keskeiset painopisteet ja tavoitteet

Tutustu Granon asiakasvastuun tavoitteisiin

Asiakaskokemus
Tavoite: Erinomainen asiakaskokemus

Toimintamme keskiössä on erinomaisen asiakaskokemuksen tuottaminen. Teemme minkä lupaamme. Tavoitteena on tuottaa asiakkaille virheettömiä tuotteita ja palveluita asiakasodotuksien mukaisesti. Kehitämme jatkuvasti palvelujamme sekä tuotteitamme vastaamaan entistä paremmin asiakastarpeisiin ja panostamme tuotantoprosessiimme varmistaaksemme kokonaisvaltaisen tehokkuuden. Seuraamme asiakaskokemuksen kehittymistä, asiakaspalautteita ja omaa suorituskykyämme sekä toimimme yhteistyössä toimittajiemme kanssa kehittääksemme toimintaamme jatkuvasti.

Luottamuksellisuus
Tavoite: Luottamuksellisuus kaikessa toiminnassa. Suojaamme henkilö- ja asiakastiedot. Nolla tietosuoja- ja tietoturvaturvallisuuspoikkeamaa.

Tietoturvallisuustyömme keskeisenä tavoitteena on varmistaa tiedon luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys. Tietosuojatyömme keskeisenä tavoitteena on turvata asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien henkilötiedot sekä varmistaa henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksien noudattaminen. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikkamme määrittelevät perusvaatimukset ja luovat pohjan politiikan mukaisen toiminnan suunnittelulle sekä sen jalkauttamiselle.

Tuoteturvallisuus
Tavoite: Turvalliset tuotteet käyttäjille. Nolla tuoteturvallisuuspoikkeamaa.

Tuotteidemme turvallisuus käyttäjille ja ympäristölle on tuotevastuumme lähtökohta, josta ei tingitä. Selvitämme raaka-aineiden soveltuvuuden eri käyttökohteisiin ja keräämme tuotetietoa varmistaaksemme vaatimukset. Teemme jatkuvaa työtä turvallisuuden edelleen kehittämiseksi etsimällä ympäristöystävällisempiä raaka-aineita, vähentämällä kemikaaleja ja parantamalla tuotteidemme jäljitettävyyttä. Kontaktimateriaalien (mm. elintarvike) painotuotteiden ja pakkauksien turvallisuus saavutetaan asianmukaisella tuoteturvallisuuden hallintajärjestelmällä ja noudattamalla HACCP -periaatteita.