Siirry suoraan sisältöön

Laatu ja turvallisuus

Laatupolitiikka

Toiminta-ajatuksenamme on tuottaa tuloksellisesti ja vaivattomasti monipuolisia viestinnän ja teknisen dokumentoinnin palveluratkaisuja. Laatu on keskeinen menestykseemme vaikuttava tekijä.

Korkean laatumme osatekijöitä ovat:

  • asiakkaan odotusten täyttäminen
  • monipuolinen palvelukokonaisuus
  • tuotteiden ja palveluratkaisujen jatkuva kehittäminen
  • innostunut ja monitaitoinen henkilökunta
  • suunnitelmallisuus
  • taloudellisesti kannattava toiminta

Tavoitteenamme ovat tyytyväiset asiakkaat ja pitkäkestoiset asiakassuhteet. Tästä syystä huolehdimme henkilöstömme laatutietoisuudesta. Yrityksemme johto ja henkilöstö tuntee ja ymmärtää yrityksen laatujärjestelmän ja laatupolitiikan sekä sitoutuu niiden edellyttämiin toimintaperiaatteisiin ja järjestelmän jatkuvaan kehittämiseen.

Koulutamme henkilöstöämme ja kehitämme toimintaa jatkuvasti asettamalla itsellemme tavoitteita ja mittareita, joiden toteutumista seuraamme säännöllisesti.

Laatujärjestelmämme on ISO-laatustandardin 9001:2015 mukainen ja se kattaa kaikki yrityksemme tärkeimmät toiminnot. Toiminnassamme noudatamme kaikkia paikallisia ja kansallisia säädöksiä, lakeja sekä viranomaisohjeita. Olemme laatineet myös erillisen ympäristöpolitiikan. 


Työterveys ja -turvallisuuspolitiikka


Työntekijöiden hyvinvointi ja turvalliset työolot ovat kaiken toiminnan perusta


Työterveyden ja -turvallisuuden edistäminen on keskeinen painopisteemme osana sosiaalisen vastuumme kokonaisuuta ja jokapäiväistä johtamista. Haluamme taata henkilöstöllemme ja sidosryhmillemme turvallisen ja terveellisen toimintaympäristön sekä tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa, nolla työperäistä sairauta ja nollatoleranssi työpaikalla tapahtuvan häirinnän ja syrjinnän osalta.

Tarjoamme henkilöstöllemme lakisääteistä laajemman työterveyshuollon. Seuraamme henkilöstömme työvirettä ja työhyvinvointia säännöllisesti ja teemme jatkuvaa parannusta hyvinvoinnin edistämiseksi. Panostamme esihenkilötyön kehittämiseen, sillä työhyvinvointi lähtee hyvästä johtajuudesta ja esihenkilötyöstä. Tunnistamme toiminnassamme ilmeneviä turvallisuusriskejä ja toteutamme jatkuvaa parantamista riskien vähentämiseksi. Kannustamme henkilöstöämme osallistumaan työturvallisuuden kehitämiseen. Ylläpidämme henkilöstön tietouta ja koulutamme henkilöstöämme tunnistamaan toiminnan vaikutukset työturvallisuuteen.

Toiminnan kehitystä tukee työsuojelutoimikunnan vuosittain asetettu toimintaohjelma. Työsuojelu on johdon, henkilöstön ja työterveyshuollon yhteistyötä, jota koordinoi konsernin työsuojelutoimikunta. Työsuojelutoimikunta valvoo, kehittää ja ylläpitää työterveyttä ja turvallisuuta edistäviä toimintatapoja sekä kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa.

Yhtiön johto ja koko henkilöstö ovat sitoutuneet kaikessa toiminnassamme jatkuvaan työterveyden ja -turvallisuuden tason parantamiseen.

Noudatamme toiminnassamme työsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä sekä ISO 45001 -standardin mukaista työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää. Olemme Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenenä sitoutuneet tapaturmien ja vaaratilanteiden estämiseen foorumin periaateiden mukaisesti.

Työterveys ja -turvallisuuspolitiikka määrittelee konsernin tavoitteet ja painopisteet turvallisemman työympäristön kehittämiseksi ja sitä noudatetaan Grano-konsernin kaikissa yhtiöissä ja toiminnoissa.

Laatusertifikaattimme