Laatu ja turvallisuus

Laatupolitiikka

Toiminta-ajatuksenamme on tuottaa tuloksellisesti ja vaivattomasti monipuolisia viestinnän ja teknisen dokumentoinnin palveluratkaisuja. Laatu on keskeinen menestykseemme vaikuttava tekijä.

Korkean laatumme osatekijöitä ovat:

  • asiakkaan odotusten täyttäminen
  • monipuolinen palvelukokonaisuus
  • tuotteiden ja palveluratkaisujen jatkuva kehittäminen
  • innostunut ja monitaitoinen henkilökunta
  • suunnitelmallisuus
  • taloudellisesti kannattava toiminta

Tavoitteenamme ovat tyytyväiset asiakkaat ja pitkäkestoiset asiakassuhteet. Tästä syystä huolehdimme henkilöstömme laatutietoisuudesta. Yrityksemme johto ja henkilöstö tuntee ja ymmärtää yrityksen laatujärjestelmän ja laatupolitiikan sekä sitoutuu niiden edellyttämiin toimintaperiaatteisiin ja järjestelmän jatkuvaan kehittämiseen.

Koulutamme henkilöstöämme ja kehitämme toimintaa jatkuvasti asettamalla itsellemme tavoitteita ja mittareita, joiden toteutumista seuraamme säännöllisesti.

Laatujärjestelmämme on ISO-laatustandardin 9001:2015 mukainen ja se kattaa kaikki yrityksemme tärkeimmät toiminnot. Toiminnassamme noudatamme kaikkia paikallisia ja kansallisia säädöksiä, lakeja sekä viranomaisohjeita. Olemme laatineet myös erillisen ympäristöpolitiikan. 

Turvallisuuspolitiikka

Granon turvallisuustoiminnan päämääränä on turvata toimintaympäristömme ja varmistaa, että turvallisuus toteutuu yrityksemme kaikilla osa-alueilla. Keskeisin turvallisuuden periaate on, että tiedot eivät välity ulkopuolisille tahoille ja asiakassuhteissamme vallitsee täysi luottamuksellisuus. Tavoitteena on turvata tiedon eheys ja saatavuus, varmistaa turvallinen työympäristö sekä toiminnan häiriöttömyys.

Turvallisuus on luonnollinen osa liiketoimintaamme ja kaikkia työntekijöitämme koskeva asia. Jokainen on vastuussa oman työnsä ja toimintansa turvallisuudesta. Koulutamme henkilöstöämme toimimaan turvallisesti ja turvallisuusperiaatteidemme mukaisesti sekä raportoimaan mahdollisista poikkeamista. 

Yrityksemme johto on sitoutunut turvallisuuden kehittämiseen, valvoo turvallisuudelle annettujen tavoitteiden toteutumista sekä vahvistaa turvallisuuspolitiikkaan tehtävät muutokset tarvittaessa. Noudatamme toiminnassamme paikallisia ja kansallisia lakeja sekä viranomaisohjeita.

Laatusertifikaattimme