Siirry suoraan sisältöön

Whistleblowing-ilmoituskanava

Haluamme toimia oikein ja varmistaa eettisten periaatteiden toteutumisen liiketoiminnassamme

Luotettavuutemme ja pitkäaikainen menestyksemme rakentuvat eettisesti kestävään toimintaan, jonka perusperiaatteet on kirjattu eettisiin ohjeisiimme.

Edistääksemme vastuullisuutta toiminnassamme, pyydämme sinua ilmoittamaan epäilemästäsi väärinkäytöksestä, jotka liittyvät eettisten periaatteidemme, hyvän liiketavan, lain tai direktiivien vastaiseen toimintaan. Näin saamme mahdollisuuden puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaamme.

Suhtaudumme kaikkiin ilmoituksiin vakavasti. Ilmoituskanavan kautta tulleet ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti Granon Whistleblowing-tiimin toimesta. Tiimi huolehtii siitä, että tapaus käsitellään asianmukaisesti noudattaen sovittua käsittelymenettelyä. Vain Whistleblowing-tiimillä on pääsy ilmoituksiin. Tiimi voi myös pyytää ilmoituksen tekijältä lisätietoja käsittelyn aikana. Tiimin jäseniä sitoo salassapitovelvollisuus käsittelemistään tapauksista.

Granon Whistleblowing-ilmoituskanava on toteutettu puolueettoman ja ulkopuolisen kumppanin WhistleB:n kanssa anonyymin ilmoittajan henkilöllisyyden salaamiseksi. Mikäli ilmoittaja on antanut omia tunnistetietojaan tai tekee ilmoituksen toisesta henkilöstä, henkilötiedot käsitellään tietosuojaperiaatteiden mukaisesti asian selvittämiseksi. Henkilöihin liittyvät tunnistetiedot poistetaan, kun tapaus on loppuun käsitelty, eikä tietoja enää tarvita.

Sinulla ei tarvitse olla todisteita epäilysi tueksi, mutta ilmoitukset on aina tehtävä rehellisesti, hyvässä uskossa ja vilpittömässä mielessä. Pyydämme sinua kertomaan epäasianmukaisesta toiminnasta kuitenkin riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme tutkia asiaa.

Grano Whistleblowing -ilmoituskanava koskee kaikkia Grano Group -konsernin yhtiöitä.

TEE ILMOITUS TÄSTÄ >>

Tutustu vastuullisiin toteutuksiimme