Takaisin

Grano Design Team @ Joint Futures -blogi

Helsingin Kaapelitehtaalla järjestettiin syyskuun alussa kansainvälinen design-konferenssi Joint Futures. Toista kertaa järjestettävä konferenssi keräsi yhteen design-vaikuttajia ympäri maailman. Vahvasti kansainvälisessä tapahtumassa esiintyi kahden päivän aikana 28 puhujaa digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisen, käytettävyyden, visuaalisuuden sekä palvelumuotoilun alueilta. Granon digitaalisen suunnittelun tiimi raportoi tapahtumasta.

Tulevaisuuden mahdollisuuksia ja tämänhetkisiä trendejä

Konferenssin ohjelma oli jaettu kahdelle lavalle, jossa toisessa keskityttiin enemmän designin johtamiseen, tulevaisuuden mahdollisuuksiin, suunnitteluammatista viestimiseen, suunnittelun arvoon ja miten suunnitteluorganisaatioita tehostetaan sekä skaalataan. Toisessa taas keskityttiin varsinaiseen tekemiseen, esimerkiksi miten suunnittelussa hyödynnetään erilaisia työkaluja, toimintatapoja ja prosesseja. Aiheina olivat muun muassa myös tämänhetkiset design-trendit, näkemykset käyttäjistä ja muiden alan yritysten metodeista.

Monen puhujan näkemys oli värittynyt amerikkalaisen kulttuurin näkökulmalla. Erityisesti Amerikassa viime aikoina leimahtanut keskustelu sosiaalisen oikeudenmukaisuuden eri aspekteista oli vahvasti esillä. Myös Silicon Valleyn softajättiläisten massiivisien monopolien epäeettisen toiminnan, moraalisen eroosion, korruption, sekä sosiaalisen segregaation mahdollistavia valtarakennelmia kritisoitiin suuresti.

Grano Design Team @ Joint Futures -blogi

“Facebook apologises for psychological experiments on users”

Tärkeänä teemana tuntui myös olevan suunnittelun vaikuttavuus erilaisiin vähemmistöryhmiin. Puhujista huokui lähes vallankumouksellinen asenne, joka pyrki ravistelemaan ja ulottamaan suunnittelijoiden ajattelua “oman kuplansa” ulkopuolelle. Puhujat rohkaisivat ottamaan vastuuta suunnittelun vaikuttavuuden seurauksista erilaisiin yhteisöihin kokonaisvaltaisesti yksittäisestä käyttäjästä lähtien kansainväliseen tasoon asti.

Konkreettisempaa osaa suunnittelusta edusti muun muassa Marc Stickdorn puhuessaan palvelumuotoilun prosessien soveltamisesta esityksessään “How to embed service design in organizations”. Marc muistutti ja painotti erityisesti testaamisen tärkeyttä suunnitteluprosessissa.

Suunnittelu muutoksessa

Sami Niemelä (Nordkapp) puhui nykyaikaisen suunnittelualan muutoksesta ja sen tuomista haasteista esityksessään “Embracing Complexity as the New Normal”. Maailma muuttuu jatkuvasti kompleksisemmaksi, mutta monimuotoisuutta tulisi karttamisen sijaan syleillä. Suunnittelu alana käy läpi muutosta, jossa pikselien viilaamisen lisäksi suunnittelijat myös ulottavat näkemyksiään alati enemmän strategiaan, tulevaisuudennäkymiin, sekä organisaatioiden kehittämiseen ja pystyvyyteen. Jotta yritys voisi kukoistaa, suunnittelijoiden tarvitsee omaksua kompleksisuus erilaisten työkalujen, systeemien sekä tulevaisuudennäkemyksien avulla.

Konferenssin avainteemat ja opit:

 • Vastuullinen ja eettinen suunnittelu
  • Suunnittelu ei ole ainoastaan teknistä saavutusta
  • Sosiaalinen Diversiteetti ja Sosiaalinen Inklusiivisuus olennaisia osia vastuullista suunnittelua
  • Empatiataitojen tärkeys
  • Miten suunnitella seuraavia sukupolvia parantavasti
  • Onnistuneen yhteistyön salat
  • Mittauskeskeinen suunnittelu VERSUS Humanitäärinen suunnittelu
 • Suunnittelun vaikuttavuus
  • Suunnittelu vaikuttaa käyttäjiin. Jokapäiväisessä tekemisessä tulisi ulottaa huomio omaa yhteisöä ja käyttäjäkuntaa laajemmalle
  • Suunnittelu on sidoksissa kulttuuriin ja politiikkaan, joten suunnittelijoilla on velvoite tehdä vastuullisia valintoja työssään
  • Monet esiintyjät puhuivat suunnittelun vaikuttavuudesta ei pelkästään käyttäjään, vaan myös laajemmin yhteisöihin, kansakuntiin ja kulttuureihin
  • Käyttäjä > Yhteisö > Valtio > Kansakunnat
  • Suunnittelu seuraavia sukupolvia parantavasti
 • Suunnittelun arvo
  • Craft --> Strategy, eli suunnittelun ulottaminen pikselipoteroista laajemmalle organisaation toimintaan ja strategiaan.
  • Suunnittelu nitoo ihmisiä yhteen enemmän kuin ennen
  • Suunnittelu hajottaa ja ehkäisee organisaation siiloja
  • Suunnittelun arvo asiakkaille, organisaatioille ja tiimeille
  • Kompleksisuuden omaksuminen
  • Kuinka rakentaa hyvä perusta toimivalle sisältöstrategialle. Yrityksen brändin Tone of Voice, luovuus, tarinallinen kerronta, dialogi ja trendien ymmärrys sekä sisäistäminen tarjoavat tehokkaiden prosessien lisäksi yritykselle etulyöntiasemaa.

Jose Lepistö / Designer Developer
jose.lepisto@grano.fi

Tutustu Grano Design Teamiin >>