Siirry suoraan sisältöön

Grano kehittää ympäristötavoitteitaan

Grano kehittää ympäristötavoitteitaan

Granon tavoite on olla toimialansa ympäristöystävällisin toimija, joten ympäristövaikutuksien huomioiminen on oleellinen osa vastuullisuustoimintaamme. Rakennamme aktiivisesti toimintaamme asiakkaidemme tarpeiden, yhteiskunnan suosituksien sekä arvojemme pohjalta.

 

Granon ympäristöpolitiikka uusittiin viimeksi 1.2.2021. Nyt olemme tarkentaneet tavoitteitamme tulevia vuosia varten. Kehitämme jatkuvasti uusia keinoja, joiden avulla voimme parantaa ympäristökäyttäytymistämme.

Uudet ympäristötavoitteemme:

Energian käyttö: Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen.

  • Käytämme 100 % uusiutuvaa sähkö- ja lämmitysenergiaa vuoteen 2025 mennessä.

Raaka-aineet ja materiaalitehokkuus: Materiaalien tehokas käyttö ja uusiutuvan materiaalin osuuden lisääminen.

  • Kaikki käyttämämme paperimateriaali on peräisin kestävän kehityksen periaatteiden mukaista metsistä ja FSC® tai PEFC™ sertifioituja vuoteen 2025 mennessä. Pakkauksissa käytämme vain kierrätetyistä tai uusiutuvista materiaaleista valmistettuja pakkauksia vuoteen 2025 mennessä.

Ilmastonmuutos: Hiilineutraali liiketoiminta vuonna 2030

  • Haluamme osaltamme olla vaikuttamassa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Mittaamme säännöllisesti liiketoimintamme kasvihuonekaasupäästöjä ja teemme jatkuvasti töitä päästöjen vähentämiseksi. Tarjoamme ja myymme asiakkaillemme hiilineutraaleja tuotteita ja palveluita.
  • Kasvihuonepäästöjä vähennetty suhteessa liikevaihtoon noin 10 % (2020) ja noin 20 % (2021).
  • Kaikki myymämme hiilineutraalit tuotteet kompensoidaan Reforestin kautta. Koska puu on Granolle monen raaka-aineen lähde, on metsitys meille luonnollinen kompensointitapa. Suomalaisena yrityksenä haluamme myös edesauttaa metsän kasvua omassa kotimaassa. Vuonna 2021 tuotteita kompensoitiin yhteensä 82 tC02e.

Kiertotalous: Kiertotalouden edistäminen ja jätteiden vähentäminen

  • ”Nolla jätettä” –ajatusmallin mukaisesti tavoitteena on poistaa kaikki jäte, jota ei voida kierrättää ja käyttää uudelleen.
  • Vähennämme jätteitä tehostamalla prosesseja, optimoimalla materiaalien käyttöä sekä laadukkaalla tekemisellä. Seuraamme syntyvän jätteen määrää ja laatua. Lajittelemme jätteet ohjeiden mukaan.
  • Jätemateriaalin hyötyaste 82 % (2021).

Ympäristömerkityt tuotteet: Ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palveluiden lisääminen

  • Tavoite: Ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palveluiden lisääminen. Tarjoamme Joutsenmerkittyjä, FSC® ja PEFC -merkittyjä ja hiilineutraaleja tuotteita ja kannustamme asiakkaitamme näiden sertifioitujen tuotteiden käyttöön. Metsän alkuperäsertifikaatit takaavat, että puuperäiset materiaalit ovat peräisin kestävän kehityksen periaatteilla hoidetuista metsistä. Joutsenmerkki takaa puolueettomasti tuotteen ja palvelun kokonaisvaltaisen ympäristöystävällisyyden. Hiilineutraali merkki kertoo ilmastoystävällisestä valinnasta.

Kestävä toimitusketju: Ympäristövaikutuksia huomioiva toimitusketju

  • Suosimme kaikissa hankinnoissamme ympäristötietoisia toimittajia ja arvioimme toimittajiemme suorituskykyä. Edellytämme toimittajiltamme toimenpiteitä ympäristövaikutuksien vähentämiseksi sekä lakien ja sopimusten noudattamista. Merkittävien toimittajien tulee olla ISO 14001 -sertifioituja. Suosimme kotimaisia ja ympäristömerkittyjä tuotteita. Noudatamme vastuullisuusperiaatteita kaikessa toiminnassamme ja odotamme myös toimittajiemme noudattavan eettisiä periaatteitamme. 

Grano tekee tiiviisti töitä yhdessä sidosryhmien, asiakkaiden sekä tietysti henkilökunnan kanssa, jotta tavoitteet täyttyvät. Granon vastuullisuustiimi rakentaa polkua, jotta tavoitteet saavutetaan. Järjestämme myös sisäisiä koulutuksia henkilökunnallemme asian tiimoilta, jotta voisimme entistä paremmin toimia vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen.

Lue lisää Granon vastuullisuudesta >>

 

 

Juttu on julkaistu alun perin 19.05.2022 ja sitä on päivitetty 15.05.2024.