Grano muuttui rohkeasti – Tavoitteena muuttaa markkinoinnin maisema

Granon blogi muutoksesta kokonaisvaltaiseksi tuloksellisen markkinoinnin kumppaniksi

 

Grano on kulkenut viime aikoina kiinnostavan matkan tuotantoyhtiöstä kokonaisvaltaiseksi palveluyhtiöksi. Tavoitteena on nyt muokata koko toimialaa sekä lunastaa paikka parhaana tuloksellisen markkinoinnin kumppanina.

Toimitusjohtaja Pekka Mettälä kuvailee Granoa monialayritykseksi, jossa perinteinen käsityöläisyys kohtaa huipputeknologian. Koko työyhteisöä leimaa hänen mukaansa korkea motivaatio tuottaa kokonaisvaltaisia ja laadukkaita palvelukokemuksia. 

– Granolaisten palveluasenne ja poikkeuksellinen ammattitaito yhdistettynä kulkemaamme muutosmatkaan ovat peruskivemme. Lähden siitä, että Grano voi muuttaa ja tulee muuttamaan koko toimialan, hän esittää. 

Muutosprosessi tuotantoyhtiöstä palveluyhtiöksi on tapahtunut vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin palveluportfolion rakentamiseen. Tällä hetkellä se kattaa markkinoinnin ulkoistukset ja suunnittelun, kolme ohjelmistotuotetta sekä toimitus- ja asennuspalvelun sekä analytiikan. Seuraavassa vaiheessa toteutettiin toimintalogiikan muutos tuotantotaloudesta asiakastalouteen. 

– Myynnissä ja markkinoinnissa siirryttiin tuotemyynnistä ratkaisumyyntiin ja organisaatio järjestettiin asiakkaiden ympärille neljään toimialaklusteriin. Kokonaistarjoama palvelumuotoiltiin Grano 360 -kokonaisuudeksi, Mettälä kertoo. 

Juuri nyt yrityksessä on aloitettu muutoksen kolmas vaihe, jossa vahvistetaan kyvykkyyksiä tuottaa jatkuvaluontoisia kokonaispalveluita yli organisaatiorajojen, tarkoituksena ottaa kokonaisvastuu asiakkaan sisäisestä liiketoimintaprosessista. Mettälän mukaan matka ei kuitenkaan lopu tähän. 

– Koen vahvasti, että palveluyhtiö ei ole koskaan valmis, vaan sille on luontaista jatkuva kehittyminen, hän toteaa.

Oma organisaatio ja asiakkaat muutoksen takana

Muutoksen onnistumisessa tärkeää on ollut hyvä johtajuus, ihmisten arvostaminen ja luottamuksen rakentaminen. Jokainen työntekijä halutaan nähdä yksilönä. Myös asiakkaiden organisaatioissa halutaan saada aikaan vastaavaa kehitystä, jossa olemassa oleva potentiaali hyödynnetään maksimaalisesti.

– Monessa organisaatiossa kysynnän ja sitoutuneisuuden kasvattamisen elintärkeät tehtävät ovat vastatuulessa, erityisesti resurssi- ja kyvykkyysvajeen takia. Meidän tehtävämme on poistaa kuormitus asiakas-organisaation markkinoinnista ja varmistaa sen tuloksellisuus, Mettälä kertoo. Hänen mukaansa asiakkaiden palaute on todiste siitä, että tehdyt muutokset ja uusi Grano 360 -palvelukokonaisuus tuottavat oikeanlaista hyötyä. 

– Jokainen asiakkaiden kanssa käyty dialogi tuntuu saavan asiakkaat muutoksemme puolelle. Monet innostuvat nyt avautuvasta potentiaalista tehdä yhdessä merkityksellisiä juttuja. Samalla näen, että muutoksien myötä meistä tulee markkinoijien tärkein palvelukumppani ja arjen auttaja, Mettälä summaa. 

 

Kirjoitus on alunperin julkaistu Talouselämän Business Now -liitteessä perjantaina 24.9.2021.

Juttu on julkaistu alun perin 29.09.2021 ja sitä on päivitetty 11.10.2022.