Granolla Teollisuusliiton organisoima työnseisaus 10.–14.6.

Granolla Teollisuusliiton organisoima työnseisaus 10.–14.6.

Teollisuusliiton organisoima työnseisaus 10.-14.6.2020 koskee Grano Oy:ssä sekä Grano Group Oy:ssä tehtäviä töitä, pois lukien lääkinnällisten suojavarusteiden tuotannon. Grano tekee kaikkensa, jotta työt saataisiin toimitettua aikataulussa.

Hyvät asiakkaamme, 

Grano vastaanotti 5.6.2020 klo 15.00 Teollisuusliitto ry:n Keskuslakkotoimikunnan lähettämän työnseisausilmoituksen.
Ilmoituksen mukaan Teollisuusliitto ry aloittaa työnseisauksen keskiviikkona 10.6.2020 kello 00.00 ja se kestää sunnuntaihin 14.6.2020 kello 23.59 saakka. Työnseisaus koskee sekä Grano Oy:ssä että Grano Group Oy:ssä tehtäviä töitä, pois lukien lääkinnällisten suojavarusteiden tuotanto.

Mahdollinen työnseisaus saattaa vaikuttaa toimituskykyymme 10.–12.6. välisenä aikana sekä sitä seuraavalla viikolla. Teemme parhaamme, jotta kaikki työt saataisiin toimitettua sovitussa aikataulussa. Toivon teiltä välitöntä palautetta, mikäli havaitsette toimituskyvyssämme ongelmia. 

On täysin järjenvastaista, että kaltaisessamme perhemäistä osaajayhteisöä rakentavassa monitoimialayhtiössä neuvotellaan työehdoista tällä tavalla, ja vieläpä 2020-luvulla. Erityisen vastuutonta on työnseisauksen ajoittaminen aikaan, jossa sekä yhteiskunta että yritykset – Grano mukaan lukien – ovat merkittävissä vaikeuksissa koronapandemian ensimmäisen aallon jäljiltä ja Suomen talous on kääntynyt syvään taantumaan. Olen todella pahoillani työnseisauksesta mahdollisesti aiheutuvista ongelmista teidän liiketoimintaanne.

Voitte lopettaa lukemisen tähän, mikäli työnseisauksen taustat eivät ole kiinnostavia, mutta taustoitan asiaa allekirjoitukseni jälkeen.

Tästä ikävästä tiedotusasiasta huolimatta, toivotan teille kaikille myötäisiä tuulia liiketoimintaan ja kaikkea hyvää niin teille kuin läheisillenne.

Työnseisauksen taustoista

Grano on järjestäytynyt Palvelualojen työnantajaliitto Paltaan ja on vuosikymmenien ajan soveltanut henkilöstöönsä yleissitovaa tulostusalan työehtosopimusta, jonka sopimusosapuolia ovat olleet Palta ja PAM. Palvelualojen ammattiliitto PAM ilmoitti helmikuussa, että se ei enää suostu solmimaan Granon työntekijöille tulostusalan työehtosopimusta, joten Granolla ei 1.3.2020 jälkeen ole ollut normaalisitovuuden perusteella noudatettavaa työehtosopimusta.

Tulostusalan työehtosopimuksen päättymisen jälkeen Grano halusi kuitenkin taata työntekijöidensä työehtojen säilymisen ja ilmoitti sitoutuvansa noudattamaan Paltan tulostusalalle laatimia vastuullisen työnantajan työehtoja. Näin kenenkään granolaisen työehdot eivät ole heikenneet tässä uudessa tilanteessa, joka ei ole ollut työnantajasta johtuva.

Grano on monitoimialayhtiö, jossa tehdään muun muassa markkinointiviestinnän kokonaisratkaisuja, sähköisiä julkaisuja, aineistojen hallintapalveluita, rakentamisen projektipankkiratkaisuja ja tulostuspalveluita, ulkomainontaan, myymälämarkkinointiin ja tapahtumiin liittyviä pintoja, rakenteita ja valomainoksia, käännöspalveluita, pakkauksia ja etikettejä sekä painotuotteita. Granon laaja tuote- ja palveluvalikoima ei mahdu minkään yksittäisen toimialaluokituksen alle. Yhdistävänä sateenvarjona, jonka alle valtaosa palveluistamme mahtuu, toimii ennemminkin markkinoinnin palvelut kuin graafinen teollisuus.

Yhtiöllä ja Teollisuusliitolla on eriävä näkemys siitä, mitä työehtoja Granossa tulisi nykytilanteessa noudattaa. Grano on monitoimialayritys, eivätkä kaikki Granon työntekijätason työtehtävät kuulu media- ja painoalan työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin. Työehtosopimuksen soveltamisalasta pyritään löytämään neuvottelemalla yhtenäinen näkemys.

Epäselvää tilannetta selvitetään parhaillaan työnantaja- ja palkansaajaliittojen kesken sekä yhtiön sisällä avoimessa, rakentavassa ja yhteisöllisessä hengessä.

Juttu on julkaistu alun perin 8.06.2020 ja sitä on päivitetty 7.10.2022.